Školy se postupně otevírají...

V souvislosti s postupným uvolňováním bezpečnostních opatření bude už brzy umožněn návrat do školy žákům některých ročníků. Kterých ročníků se týká? Jak bude docházka zajištěna? Jaká pravidla pro ni budou platit? Jak své dítě k docházce přihlásit? … Na tyto i další otázky byste měli najít odpověď v tomto článku…

Jaká budou bezpečnostní opatření?

Provoz ve škole bude probíhat v souladu s doporučeními epidemiologů a podle pokynů, které vydalo Ministerstvo školství. Jejich dodržování bude jednou z podmínek docházky a dítě bude moci být z docházky vyloučeno v případě, že nastavená pravidla nebude dodržovat. Před přihlášením doporučujeme pročíst celý dokument Ministerstva školství, z nějž níže vybíráme a upřesňujeme nejdůležitější zásady:

Jak bude zaručeno dodržování bezpečnostních zásad?

Zajistit 100% dodržování výše uvedených pravidel bude velmi těžké, či spíše nemožné. I když se o to zaměstnanci školy budou samozřejmě snažit, nemohou zajistit dostatečné rozestupy mezi dětmi na toaletách apod. V odpoledních blocích budou omezeny hry se stolními hrami, při kterých mezi dětmi kolují figurky, míče apod. Budeme dohlížet na dodržování všech výše uvedených pravidel, ale bude to také hodně o disciplíně a zodpovědnosti dětí.

Budou v provozu šatny? 

Ne, šatny budou mimo provoz. Děti si budou nosit přezůvky domů, přezouvat se budou ve vestibulu a přezůvky si v ruce odnesou do přidělené učebny. 

Jaký bude postup v případě kontaktu s nakaženým?

V případě podezření, že někdo z žáků/zaměstnanců školy má příznaky typické pro onemocnění Covid-19, bude škola postupovat podle pokynů MŠMT. Pokud se onemocnění prokáže, celá skupina pak bude muset dodržet 14denní karanténu. 

Poslat, či neposlat dítě do školy?

Rozhodnutí, zda poslat dítě do školy nebo ne, může být pro rodiče složité. Nedokážeme poradit správnou variantu a rozhodnout se musí každá rodina podle okolností a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsme připraveni zajistit dětem co možná nejbezpečnější pobyt ve škole a dohlédnout na dodržování nastavených pravidel. Z výše uvedeného je ovšem patrné, že to nebude jednoduché . Omezené budou i naše možnosti děti zabavit, protože některé hry a hračky nebudeme používat. Přestože budeme na denní úklid dbát ve zvýšené míře, není možné desinfikovat figurky ze stolních her, kostičky stavebnice nebo míče po každém použití. Přes všechna výše uvedená úskalí ale uděláme maximum co je v našich silách, abychom se o děti, jejichž rodiče už nemohou déle zůstat doma, co nejlépe postarali. Neočekávejte ale prosím, co nemůžeme splnit. Nezajistíme dětem kvalitní sociální kontakt, setkání s třídními učiteli, ani volný pohyb. Bude to velmi omezující pro všechny strany...

Jak mohu své dítě k docházce přihlásit?

Možnost návratu do školních lavic se týká prvostupňových dětí, tedy žáků 1.-5. ročníku, a také žáků 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky. K docházce je potřeba se přihlásit, tzn. vyplnit Přihlášku a Čestné prohlášení (rodiče obdrželi zprávou prostřednictvím Edookitu). Poté se docházka pro přihlášené žáky stává povinnou, jejich docházku budeme evidovat a v případě nepřítomnosti je potřeba absenci dítěte omluvit. V docházce výše uvedených skupin je ale několik odlišností…

Žáci 1. stupně:

Žáci 9. ročníku:

Je možné přihlásit žáka k docházce i později?

Bohužel ne, na přihlášky došlé po termínu nemůžeme brát zřetel.

Je možné, že žák nebude k docházce přijat? 

Ano, je to možné. V případě, že poptávka po docházce převýší naše personální kapacity, kterými budeme moci zajistit dohled nad dětmi, bude se rozhodovat losem. Za přítomnosti zástupce Školské rady by v takovém případě proběhlo losování těch dětí, které by k docházce nebyly přijaty.

Je možné žáka z docházky odhlásit?

Ano. Pokud bude žák k docházce přihlášen, zaneseme ho do podkladů pro evidenci docházky žáků dané skupiny, a to až do konce školního roku. V případě, že dítě z docházky odhlásíte, budeme u jeho jména značit omluvenou neúčast. Docházka se eviduje pouze pro pořádek, do celkové absence se zameškané hodiny z docházky po 11., resp. po 25. květnu nezapočítávají.

Jak to bude s „ošetřovačkou“?

Podle informací z médií by nárok na ošetřovné měli po otevření škol ztratit všichni zákonní zástupci dětí do 13 let. Výjimkou by měli být rodiče, jejichž dítě patří mezi osoby s rizikovými faktory nebo s takovou osobou žijí ve společné domácnosti. Tuto skutečnost by mělo stačit doložit čestným prohlášením.

V případě, že přihlásíte své dítě k docházce do školy, bude Vaše ošetřovačka ukončena. Pokud byste se později rozhodli své dítě z docházky omluvit a nechat si je doma, je to samozřejmě možné, ale již Vám nebudeme moci vydat potvrzení o uzavření školy.

Jak bude provoz personálně zajištěn?

Na tuto otázku zatím neznáme odpověď a moudřejší budeme, až zjistíme přesný počet přihlášených žáků. Už teď je ale jasné, že třídní učitele nebudeme pro dopolední skupiny využívat. Organizace dálkového vzdělávání jim zabírá často více než osm hodin denně, a tak není možné je využít ještě dalších 4-5 hodin. Pro tyto účely využijeme tedy dalších pedagogických pracovníků a je možné, že si budeme muset pomoci i jinak. To je ale „náš boj“ a nějak to zvládneme. Jisté je, že o všechny děti, které do školy přijdou, se postaráme :).

Kdy se sejde celá třída?

Víme, že děti se těší hlavně na své spolužáky a třídní učitele. Výše uvedená opatření nám bohužel neumožní naplnit toto očekávání, protože děti z jedné třídy se do jedné 15členné skupiny nevejdou, a třídního učitele také neumíme naklonovat :).

Všichni v pedagogickém sboru se shodujeme v tom, že nám při on-line výuce osobní kontakt s dětmi chybí. Na ten, na který jsme byli zvyklí, si ale ještě budeme muset počkat… Třídní kolektivy se v kompletní sestavě, tedy všichni spolužáci najednou se svými učiteli, sejdou asi až v září. A protože jsme si vědomi toho, že sociální izolace, kterou už řadu týdnů všichni prožíváme, je zejména pro děti velmi náročná, budeme se v prvních dnech nového školního roku věnovat především péči o tuto stránku. Chceme ihned po zahájení školního roku pracovat na harmonizaci třídních kolektivů. V současné době jednáme s organizátory červnových škol v přírodě a snažíme se termín plánovaných výjezdů posunout na první zářijový týden, aby se všichni se svými vyučujícími naladili před začátkem nového roku, aby si jeden druhého užili a dohonili půlroční izolaci. Věříme, že tato péče o třídní kolektivy nám pomůže lépe nastartovat nový školní rok a předejdeme možným problémům plynoucím z dlouhého odloučení. Nebude se jednat o plnohodnotnou školu v přírodě, ale i ve 3-5denních výjezdech vidíme velký smysl. Více informací o výjezdech připravujeme...

 

Žákům i přátelům naší školy posíláme malý pozdrav. Dnes je to pozdrav a za pár měsíců to bude malá vzpomínka na období, kdy ve školním roce zůstaly učebny opuštěné a škola byla bez dětí smutná... 

 

Jitka Krůtová, ředitelka školy 

 

 

Sdílet