Co žákům dělalo potíže při dálkovém vzdělávání?

Uplynula třetina prázdnin a na vzpomínky spojené s distančním vzděláváním pomalu „sedá prach“. Pokud Vás zajímá, jak naši žáci dálkové vzdělávání zvládali, pak právě pro Vás je následující článek. Níže jsou totiž zpracované odpovědi na otázky, kterými jsme v květnu zjišťovali, co dětem působí problémy a co jim naopak na tomto způsobu vzdělávání vyhovuje. Náš dotazník vyplnilo 197 respondentů, přičemž za děti z nejnižších ročníků odpovídali jejich rodiče.  

Zajímá Vás, jaké to období bylo z pohledu dětí? Tedy se usaďte, udělejte si třeba kávu a čtěte. Snad to bude i pro Vás zajímavé čtení… 

(Pozn: V dotazníku vybírali žáci jednu odpověď z uvedené nabídky, u několika otázek mohli doplnit i svůj komentář. Pokud některé komentáře uvádíme, jsou zkopírovány a ponechány v původních tvarech, pro lepší orientaci jsou psané kurzívou...)

 

Četnost odpovědí podle ročníků

První otázka zjišťovala, do jaké třídy žák chodí. Nejvyšší procento z celkového počtu odpovědí jsme dostali od žáků 8. ročníku…

 

Povinná část úkolů

Respondenti vybírali ze čtyř možností, přičemž nejčastější odpovědí byla druhá:

Ti, kteří vybrali odpověď „nezvládnu všechno“, měli možnost svou odpověď upřesnit. Nejčastěji se objevovala poznámka, že někdy něčemu nerozumí a potřebují pomoc s vysvětlením zadání. Často se objevovalo, že s úkoly dětem pomáhá maminka. Zajímavé bylo přiznání dítěte, že má problém se soustředěním, a vtipná poznámka jiného dítěte, že na to nemá čas :)

 

Nepovinná část úkolů

I v této části měli žáci na výběr čtyři možnosti a také v tomto případě svou odpověď poté mohli upřesnit. Ze čtyř možností byla opět nejčetnější ta druhá:

Zde jsou některé z komentářů, kterými respondenti svou předchozí odpověď upřesnili:

 

Kdo Ti při vypracovávání úkolů pomáhá?

Z uvedených odpovědí vyplývá, že alespoň občasnou pomoc druhého potřebovalo celkem 74 % žáků… Jako svého pomocníka, na kterého se obraceli, žáci nejčastěji uváděli rodiče (mamku častěji než taťku), sourozence nebo spolužáky. Pomáhali ale i další – teta, strejda, babička, nebo Emča a Libor :). Některé děti uvedly, že úkoly vypracovávají ve skupinkách, což jsme my poznali podle toho, že občas chlapec odevzdal práci s ženskými koncovkami nebo opačně :).

 

Co Ti v úkolech chybí a co Ti naopak připadá zbytečné?

Jsme rádi, že nejčastější odpovědí na tuto otázku bylo: nic, Nic,  nic :), Nic mi nechybí, Asi nic, Nevím, všechno mi připadá v pohodě… a tak podobně.

Druhou  nejčastější odpovědí bylo, že jsou zbytečné nepovinné úkoly. K tom můžeme dodat jen to, že právě proto byly nepovinné, aby je mohli dělat jen ti, kteří chtěli. Od některých rodičů jsme v průběhu distančního vzdělávání dostali „poptávku“ na navýšení úkolů. Řada dětí si totiž se všemi povinnými i nepovinnými úkoly poradila snadno a rychle, takže škole v součtu nevěnovali ani tolik času, kolik by jí věnovali prezenčně… Nevýhodu v tomto případě měly ty děti, které nepovinné úkoly vypracovávat nechtěly, ale přehlasovali je rodiče :)

Ze zbývajících odpovědí, které se objevovaly jednotlivě, vybíráme:

 

Který předmět Tě v této době nejvíce baví a proč?

Dělat podrobnou statistiku oblíbenosti předmětů by bylo velmi komplikované, a tak jen uvedeme, že mezi oblíbenými se objevily všechny předměty, které existují. Několikrát se objevila odpověď všechno, na druhou stranu se jednou objevila i odpověď nic.

Pro zajímavost uvádíme pár unikátních odpovědí:

 

Který předmět Tě v této době nejméně baví a proč?

Každý z předmětů někomu vadí a důvody mohou být různé – protože mi to nejde, protože je toho moc, protože mě nebaví látka, …  Na druhou stranu se mnohokrát (cca 30 x) objevila odpověď, ze které je patrné, že dítě nemá problém s žádným z předmětů – to byly odpovědi typu: žádný, baví mě vše, nic, není žádný takový apod.

 

Jak Ti dálkové vzdělávání vyhovuje?

Dalo by se říci, že je to „půl na půl“. To, že některým dětem dálkové vzdělávání vyhovovalo a některým naopak, vnímali intenzivně i učitelé. Zatímco některé děti ve škole fungují výborně, při domácím vzděláváním jim chyběl pravidelný režim a "přísná ruka", proto se nedokázali k učení přinutit. Naopak byla velká řada dětí, které mají ve škole problémy, ale domácí klid a individuální přístup učitele jim vyloženě vyhovovaly, takže jejich výkony se znatelně zlepšily.

 

Pozitiva… Jaké výhody má toto období z Tvého pohledu

Odpovídali i ti, kteří v předchozí otázce uvedli, že jim dálková výuka nevyhovuje. Nejčastěji se objevovaly tyto odpovědi:

Poměrně často se opakovaly odpovědi tohoto typu:

A jedinečné, avšak zajímavé, byly tyto:

 

Negativa… Jaké nevýhody má toto období z Tvého pohledu

Na tuto otázku mohli odpovídat i ti, kteří uvedli, že jim dálková výuka vyhovuje. Nejčastěji se objevovaly tyto odpovědi:

Z dalších odpovědí vybíráme:

Z několika odpovědí nám bylo trošku smutno:

A jiné nás naopak pobavily, např. toto negativum, které uzavření škol jednomu našemu žákovi/žákyni přineslo:

 

Kolik času denně škole věnuješ? (uveď průměrný čas na den)

I když jsme v průběhu distančního vzdělávání zaznamenaly hlasy o tom, že jsou zahlceny úkoly, z dotazníku vyplynulo, že to byly ojedinělé případy...

 

Zkus objektivně hodnotit, jak školní práci zvládáš

 

Chceš něco doplnit k předchozí otázce?

Asi nejlépe vystihuje doplňkové odpovědi tato: Mám problém se přinutit dělat úkoly. Když se ale přinutím, zvládám.

 

Po čem se Ti v těchto dnech stýská?

Tři odpovědi se opakovaly:

Výsledky jsou ale zkreslené, protože mezi ojedinělými (tedy jedinečnými, vyskytujícími se pouze 1 x) se objevily tyto odpovědi:

… a řada dalších forem, které vlastně vystihují to podobné – dětem v době izolace chyběly sociální kontakty…

 

Chceš něco dodat k dálkovému vzdělávání, na co jsme se nezeptali?

Tuto nepovinnou otázku zodpovědělo 54 respondentů (záměrně nepíši žáků, protože dotazník někdy za malé děti vyplňovali rodiče). Většinou byly odpověď i negativní, tedy ve smyslu: ne, nechci, asi ne, děkuji, asi ani ne… apod.

Přesto se zde objevilo pár poznámek, na které by se slušelo reagovat.

Objevily se i takové komentáře, na které reagovat není třeba, protože není co říct:

… anebo takové, které nás potěšily:

… nebo i pobavily:

 

 

Všem 197 žákům nebo rodičům, kteří náš dotazník vyplnili, ještě jednou touto cestou děkuji, zpětná vazba je pro nás velmi důležitá a utvrdila nás v přesvědčení, že jsme to nedělali špatně.

Přestože se všichni na osobní setkání se žáky těšíme, na toto korona-období nechceme úplně zapomenout – něco nám totiž toto období i dalo. Naučili jsme se pracovat v nových prostředích a s novými didaktickými nástroji, a tak díky tomu možná budeme umět lépe pomoci i žákům dlouhodobě nemocným, kteří se do podobné sociální izolace mohou dostat i bez korona-krize.

 

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Sdílet