Příprava žáků osmých tříd

Žáky osmých tříd čeká v příštím školním roce zásadní rozhodnutí. Budou si vybírat střední školu, která určí směr, jakým se jejich životy budou ubírat. V květnu se zúčastnili "Tréninku na přijímací zkoušky", který pro ně připravila společnost SCIO. Testování se zúčastnilo více než 1200 žáků z celé republiky. 

Každý účastník testování dostal brožuru, ve který byl rozbor jeho výsledků a také porovnání s výsledky ostatních účastníků. V úvodu testu žáci vyplňovali, na jakou střední školu se budou hlásit. Zajímavé pro ně určitě bylo hodnocení, jakou šanci na přijetí s ohledem na výsledek v testu by mohli mít. Radost asi měli všichni, kteří měli "velmi dobré" nebo "přiměřené" šance na přijetí. Ti, kterým vyšly šance jako "nízké" nebo dokonce "velmi nízké", mají naštěstí ještě dost času na svých znalostech zapracovat, aby jejich výkony v době konání přijímacích zkoušek byly lepší...

Zajímavé byly i výstupy i pro školu. Test studijních předpokladů  ukázal, že se celkově pohybujeme v pásmu podprůměru. Výsledky v českém jazyce odpovídaly studijním předpokladům, tzn. výsledky našich žáků byly nižší, než byl celostátní průměr. Radost nám udělaly výsledky v testu z matematiky, kde naši žáci dosáhli  ve srovnání s ostatními účastníky testování nadprůměrných výsledků.

Porovnáme-li výsledky jednotlivých tříd, v českém jazyce dosáhla lepších výsledků třída 8.A, zatímco v testu z matematiky podali lepší výkony žáci z 8.B.

 

Jitka Krůtová, ředitelka školy

 

 

Sdílet