Padlo konečné rozhodnutí o přijetí do prvních tříd

Jak už jsme uvedli před několika dny, k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 se dostavilo na naši školu více dětí, než jsme podle údajů z matriky naší městské části očekávali – k dnešnímu dni je to 45 žádostí o přijetí a ještě dva další mají dohodnutý náhradní termín. I když odečteme několik dětí, jejichž rodiče uvažují ještě o jiné škole nebo o odkladu školní docházky, i přesto je to více dětí, než se může vejít do jedné třídy, kterou jsme měli v plánu otevřít. Od středy si tedy lámeme hlavu nad otázkou: „Co s tím?“

V současné situaci máme dvě možnosti. Jet podle původního plánu, otevřít jednu první třídu a přijmout pouze zájemce s trvalým bydlištěm v Lipencích. O ostatní uchazeče by se pak postarala spádová škola, která musí v rámci své kapacity umístit všechny děti s trvalým bydlištěm v jejím „rajónu“. Druhou možností je vyhovět všem zájemcům a otevřít třídy dvě…

Proč není jednoduché otevřít dvě první třídy?
Naše škola má celkem 11 učeben. V současné době máme v prvním a druhém ročníku po dvou třídách, od třetího do devátého ročníku po jedné třídě. Dohromady je to jedenáct tříd v jedenácti učebnách. Letos ukončí školní docházku jedna devátá třída, pro příští školní rok se tedy uvolní jedna učebna. To jsou celkem jednoduché počty, které „hrají“ pro první variantu, tedy pro jednu první třídu. Problém s nedostatkem místa bychom tím ale odložili jen o jeden školní rok, protože pro školní rok 2015/2016 eviduje místní matrika už více než čtyřicet předškoláků s trvalým bydlištěm v Lipencích.

O nedostatku prostoru v naší škole vedení obce ví a řeší jej. V současné době jsou v plném proudu přípravy na nástavbu školy, která rozšíří její kapacitu o dvě plnohodnotné učebny. Plány už jsou hotové a vyřizují se formality potřebné k zahájení nástavby, To je plánováno na letošní rok a je tedy velká naděje, že už v průběhu příštího školního roku bude problém s místem vyřešen. Alespoň na pár let…

Jednání s vedením obce
Na základě zvýšeného zájmu o umístění dětí do 1. třídy jsem koncem minulého týdne jednala se starostou a místostarostou obce a společně jsme prodiskutovali všechny varianty i jejich důsledky. Díky podpoře vedení obce, které přislíbilo nástavbu školy vyřídit v co nejkratším možném termínu, máme svolení otevřít dvě první třídy, a proto můžeme vyhovět všem žádostem o umístění dítěte v naší škole. Čekáme ještě na dva dodatečné termíny, které byly z důvodu nemoci dítěte domluveny na pozdější termín, a po jejich uskutečnění zápis uzavřeme a oficiálně zveřejníme výsledky.

Jak bude výuka v příštím školním roce probíhat?
Obě první třídy budou pravděpodobně umístěny v učebnách, kde probíhal zápis. Nedostatek prostoru tak „odnesou“ starší žáci, pro které to nebude žádný velký problém. Možností, jak překlenout několik měsíců bez kmenové učebny je více a jistě to není řešení ideální. Takové problémy však řeší i jiné školy, např. v jedné z nedalekých škol budou příští rok vyučovat i ve školní jídelně. Je to určitá „daň“ za to, že má škola dostatek zájemců a, popravdě řečeno, tento problém řeším s větším potěšením, než bych řešila druhý extrém, zájem nedostatečný.

Plánovaný průběh nástavby školy
Pokud vše půjde podle plánu, v což doufáme (i když jako realisty se spoustou zkušeností nás nezaskočí ani drobné komplikace), měly by být práce s nástavbou školy zahájeny na začátku července. Většinu prací, které zasahují i do stávajících učeben prvních tříd, by tak stavební firma měla stihnout během dvouměsíčních letních prázdnin a v nástavbě se pak bude pokračovat plynule i v průběhu školního roku. Všichni budeme doufat, že od druhého pololetí školního roku už nové učebny budeme moci využívat.

Několik volných míst
V důsledku rozhodnutí, že budeme otevírat dvě první třídy, nebudeme mít jednu třídu, která by byla velmi početná, ale dvě třídy s nižším počtem žáků. Pro paní učitelky je to výborná zpráva, protože ve třídě s menším počtem dětí se učí mnohem lépe. Z ekonomického hlediska bude ale ve třídách ještě několik volných míst, které tak budou moci využít ti zájemci, jejichž spádová škola nemůže vysoký počet dětí ve třídě korigovat otevřením třídy další. Zájemci o místo v jedné z našich prvních tříd mne mohou mailem nebo telefonicky kontaktovat, a to nejpozději do konce školního roku.

Věříme, že i přes komplikace, které s otevřením druhé první třídy budou spojené, zvládneme všechny organizační záležitosti tak, že se to neodrazí na kvalitě výuky. Už teď se na naše budoucí prvňáčky těšíme a zveme je i jejich rodiče na Školu nanečisto, kterou chystáme na 4. června. Tam si děti vyzkouší jednu „vyučovací hodinu“ a rodiče se dozví všechny potřebné informace pro zahájení školní docházky svých dětí.
Rozhodnutí o přijetí předáme rodičům na Škole nanečisto. Pokud by někteří rodiče potřebovali Rozhodnutí dříve, mohou si jej vyzvednout v úředních hodinách hospodářky školy (viz kontakty) už od zítřka. Další informace o zápisu

V příloze je několik fotografií z hodin výtvarné výchovy, kdy žáci některých tříd vyráběli dárečky pro budoucí prvňáčky, a dále z průběhu zápisu. Více fotografií jsme v tom frmolu pořídit nestihli :)

Jitka Krůtová, ředitelka školy 
 


 
 
 

Sdílet