Osmáci trénovali na příjímačky

Trénink na přijímačky, to je název testování společnosti SCIO, které je určené pro žáky osmých tříd, aby si vyzkoušeli úlohy podobné těm, které budou příští rok dělat v rámci přijímacího řízení na střední školy. Testování proběhlo na jaře letošního školního roku a dopadlo velmi dobře...

Test měl tři části. Zjišťovaly se dovednosti v matematice, dovednosti v českém jazyce a obecné studijní předpoklady. Máme velkou radost, že ve všech třech částech testu dopadla naše osmá třída lépe, než byl průměr výsledků žáků z ostatních škol, a to přibližně o 10 a více procent..

Pro každého žáka připravila společnost SCIO výstup, ve kterém jsou zaznamenány jeho výsledky ve všech třech částech testu a ty jsou porovnány s výsledky žáků ostatních škol. V závěru je hodnocen výběr střední školy s ohledem na výsledek v testu. Žáci tedy dostávají informaci o tom, jaký je předpoklad dostat se na zvolenou střední školu s ohledem na jejich výkon v testu, a to za použití následující hodnotící škály. Ta udává, jaké jsou předpoklady pro přijetí: 

 Většina žáků dostala na výběr střední školy pozitivní hodnocení, tzn. ze středu výše uvedené škály. Pouze ve čtyřech případech z 23 testovaných byl výběr školy nevhodný pro nízké šance na přijetí (hodnocený kritérii nízké nebo velmi nízké), tzn. žák si vybírá školu příliš náročnou. Naopak ve třech případech z 23 testovaných byla zvolena příliš jednoduchá škola (první výše uvedené kritérium).  Doufáme, že výsledky testování budou pro naše žáky přínosné při jejich rozhodování, jakým směrem se v životě budou ubírat :) 

 

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Sdílet