Nabídka finanční výpomoci

Hlavní město Praha připravilo balíček pomoci ke zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Pravidla pro čerpání jsou sepsaná níže…

 

Pro koho je určený? 

 Příspěvek je určen pouze žadatelům s trvalým pobytem na území Hlavního města Prahy a může být přiznán pouze v případě, že je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

Jakou formou je příspěvek poskytnut?

Příspěvek je možné poskytnout na příští výdaje, a to formou prominutí úplaty, tzn. žadatel nedostane finanční prostředky, ale v případě vyhovění jeho žádosti mu bude platba odpuštěna.

Zájemce o poskytnutí úlevy vyplní příslušnou žádost (viz dále), kterou odevzdá škole (např. na recepci).

 

Na co je možné příspěvek použít? 

Bylo vypsáno několik opatření, z nichž tato se týkají žáků základní školy:

Jak správně postupovat?

Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři:

Vyplněnou žádost žadatel odevzdá ředitelce školy, která rozhodne, zda žádosti bude vyhověno. O příspěvek nelze žádat zpětně, tzn. není možné jej čerpat na platby, které už proběhly.

 

Více informací na stránce Pomoc Pražanům

 

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet