Matematická soutěž – Pythagoriáda

Před prázdninami proběhlo školní kolo v matematické soutěži Pythagoriáda. Účast dětí byla dobrovolná. Přesto školní kolo absolvovalo 29 žáků, z nichž 6 je úspěšnými řešiteli (1 žák z 6. ročníku, 4 ze 7. ročníku a 1 z 9. ročníku).

Všem úspěšným řešitelům moc gratulujeme.

Iva Bothová, učitelka matematiky

Sdílet