Finanční pomoc pro rodiče našich žáků

Pro rodiny, které se v této době dostaly do tíživé finanční situace, nabízíme několik možností pomoci.

Pro rodiny s trvalým bydlištěm v Praze byla Magistrátem vypsaná Pomoc Pražanům. Pro čerpání této pomoci je třeba splnit některou z podmínek, které jsou uvedeny v samostatném článku. Žádosti přijímáme v těchto dnech a budeme se jimi zabývat v průběhu měsíce ledna. 

Pro všechny rodiny existuje možnost požádat o úhradu obědů. Tento projekt Women for Women, který funguje už poměrně dlouho, jsme v minulých letech využívali jen ojediněle (přibližně 1-2 případy ročně), ale je možné, že nyní bude jeho podporu potřebovat více rodin. 

Existenční problémy ukrajinských rodin můžeme pomoci řešit prostřednictvím dárců, kterých pár v našem okolí je. 

V případě zájmu o některou z výše uvedených variant finanční pomoci se obracejte na ředitelku školy (krutova.jitka@zslipence.cz). 

 

Finančně náročný je nejen začátek školního roku, ale i období, které právě přichází. Nějaké peníze "spolknou" Vánoce, ¨děti vyrostly ze zimního oblečení a bot, do toho je potřeba zaplatit bruslení, plavání nebo kurz lyžování, blíží se termíny platby na druhé pololetí za družinu a kroužky,  Pokud se nahromadí více plateb najedou, je možné, že se v komplikované situaci ocitnou i další rodiny. V těchto případech může pomoci i rozložení platby na několik splátek. Patříte-li do této skupiny, stačí o nastavení splátkového kalendáře požádat paní hospodářku Hegarovou (hospodarka@zslipence.cz)

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Sdílet