Publikováno

Bojovka ve škole

Na konci školního roku je prostor pro výlety a třídní akce.
Jednu z nich připravila asistentka pedagoga Anežka Zapletalová a zúčastnily se jí celkem tři třídy, obě třetí třídy a 7.B. Jednalo se o jakousi „bojovku“. Po skupinkách chodily děti po stanovištích umístěných různě po škole a luštily různé úkoly. Z vyluštěné tajenky zjistily, kde je další stanoviště. Byla to netradiční zadání, ale velmi mile nás překvapilo, jak si i s těžšími úkoly děti poradily a že i skupinky, které měly lehké trable, to bavilo.

Jitka Krůtová, ředitelka školy