Publikováno

Afrikány pro Afriku

Každý měsíc pořádáme Knihárnu, patronem každé knihárny je některá z tříd. V květnu čekala Knihárna na obě šesté třídy. Dlouho jsme přemýšleli, jaké zvolíme téma. Již v loňském roce jsme se dozvěděli o organizaci Siriri, která pomáhá ve Středoafrické republice se vzděláváním, zdravotnictvím a zemědělstvím. Sami jsme chtěli pomoci někomu, kdo to potřebuje, a tak jsme se spojili právě se Siriri a rozhodli jsme se, že Knihárnu uspořádáme právě v rámci školního projektu: Afrikány pro Afriku a vybranou finanční částku zašleme jako příspěvek organizaci Siriri.

V březnu k nám do školy přišla ředitelka organizace paní Jana Škubalová něco o Středoafrické republice (dále jen SAR) říci, sama tam dojíždí cca 2x do roka. Beseda byla velmi zajímavá a měli jsme spoustu dotazů a dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých informací.

V dubnu jsme zasadili afrikány a pak sledovali, jak rostou. Mezitím si některé děti připravily prezentaci a udělaly „osvětu“ pro všechny třídy ve škole. Ve třídách jsme si povídali o tom, co je to Siriri, jaké mají děti v SAR školství, zdravotnictví, s čím by potřebovaly pomoci atp.

Na konci května jsme uspořádali knihárnu. Napekli jsme buchty, vyrobili dřevěné květináče, na které se dalo malovat, vypěstovali jsme nejen afrikány, ale i mátu a meduňku a připravili jsme v Knihárně další stanoviště, kde se dalo malovat, vyrábět či hrát hry.

Celé odpoledne jsme si moc užili, věděli jsme, že pomáháme konkrétním lidem a že pomoc skutečně potřebují, protože naše úroveň školství je nesrovnatelná s úrovní školství ve Středoafrické republice.

Měli jsme o to větší radost, když se nám z prodeje afrikánů a květináčů podařilo nashromáždit částku kolem 11 tisíc. Po odečtení nákladů na materiál jsme organizaci zaslali 10 000 Kč, ze kterých bude zaplaceno srpnové školení pro více než stovku učitelů v SAR.

Blanka Čížková, třídní učitelka 6. A