Publikováno

Dotazník spokojenosti rodičů

V červnu, na konci uplynulého školního roku, proběhlo testování spokojenosti rodičů našich žáků. Dotazník byl vytvořen v Google Formulářích a byl anonymní. Některé otázky byly povinné. Za většinou otázek, kde se odpověď vybírala z nabízených možností, byl přidán prostor pro komentář, který byl nepovinný. Nepovinný byl i údaj u první otázky (uvedení třídy, kterou navštěvuje dítě respondenta), a to pro případ, že by respondent chtěl vyloučit možnost, že bude jeho odpověď podle tříd spojena s jeho jménem…

Hlasovalo celkem 85 rodičů, a to za 114 žáků (celkem 350 žáků), tzn. zpětnou vazbu máme od rodičů 32 % žáků.

Přestože se v odpovědích rodičů objevovaly i výhrady k fungování školy, nebo podněty ke zlepší naší činnosti, celkové výsledky nám udělaly radost. V příloze níže jsou grafy odpovědí. Podrobnější vyhodnocení dotazníku včetně komentářů vedení školy k podnětům rodičů dostanou rodiče už brzy prostřednictvím školního informačního systému Edookit. 

Všem rodičům, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili, děkujeme za jejich názor. Pochvalné komentáře nám udělaly radost a kritické nás vedly k zamyšlení a podpořily naši snahu pracovat na zlepšení průběhu vzdělávání zaváděním modernějších postupů a metod.

Výstupy z dotazníkového šetření.

Jitka Krůtová, ředitelka školy