Publikováno

SCIO – Šesťáci podali skvělý výkon!

Naším cílem je dobře připravit naše žáky na život, což znamená mj. vybavit je určitými znalostmi, aby obstáli na střední škole. Znalosti našich žáků si už řadu let ověřujeme zapojením do testování společností SCIO, kterého se účastní více než pět tisíc žáků z ostatních základních škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií.

Žáci byli jako každý rok testováni z českého jazyka a matematiky a jejich výkony pak byly porovnány s jejich studijními předpoklady. Porovnáním výsledků, kterých dosáhli, s jejich studijními předpoklady bylo zjištěno, že potenciál žáků je v naší škole využíván optimálně, protože žáci pracují na hranici svého maxima.

A jakých výsledků naši šesťáci dosáhli? V obou předmětech jsou výsledky našich žáků lepší než u 80 % zúčastněných škol, což považujeme za skvělou zprávu!

Pro každého žáka připravuje společnost SCIO individuální zprávu. V ní jsou rozebrány jeho výsledky v jednotlivých testech. Je poukázáno na silné stránky a jsou označeny oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost. Výsledky každého žáka jsou porovnány s výsledky všech ostatních účastníků testování, ale za hodnotnější považujeme porovnání individuálního výkonu s vlastními studijními předpoklady. Podle toho pak žák zjistí, zda pracuje na hranici svého maxima, nebo svůj potenciál nevyužívá zcela a má tedy výrazný prostor pro zlepšení. Individuální zprávu žáci obdrží v následujících dnech.

Škola obdrží i přehled výsledků všech našich žáků. Je v něm uveden počet bodů, kterého jednotliví žáci dosáhli. Umístění mezi 10 % nejúspěšnějšími žáky je hodnoceno jako extrémně dobrý výsledek, naopak umístění mezi 10 % nejslabšími žáky je hodnoceno jako extrémně špatný výsledek. Z celkového počtu 25 žáků, kteří se testování zúčastnili, byli jen dva výkony v každém předmětu označeny za extrémně slabé. Jsme moc rádi, že více výkonů bylo označeno jako extrémně dobrých. V českém jazyce bylo 7 výkonů extrémně dobrých, tzn. 7 žáků předstihlo svým výkonem 90 % ostatních účastníků testování z celé republiky a ještě lepší byl výsledek v matematice, kde musíme za extrémně dobrý výkon pochválit celkem 9 žáků.  

SCIO testy nám v tomto ročníku udělaly velikou radost. Poděkování za skvělé výkony patří jak žákům samotným za výbornou reprezentaci naší školy, tak i vyučujícím, kteří je v minulých letech i v roce letošním vyučují.

Jitka Krůtová, ředitelka školy