Publikováno

Betlémské světlo svítilo i Přemyslovcům

Dnes šesťáci přivítali advent absolvováním programu s vánoční tématikou. Kromě toho, že se dověděli spoustu nového o adventní době, vytvořili si i vlastní betlém. Celá akce se vydařila a byla fajn.

Iva Bothová, třídní učitelka