Publikováno

Deváťáci na sobě musí ještě zapracovat

Česká školní inspekce školám ukládá sledovat výsledky vzdělávání. Protože každá škola má testy jiné, odlišně mohou být nastavena i pravidla pro hodnocení, je dobré mít nějaké porovnání. Pro porovnání úrovně znalostí našich žáků s žáky z ostatních škol v ČR využíváme už více než deset let testování společnosti SCIO. Zúčastňují se ho pravidelně desítky až stovky škol z celé republiky, proto jsou pro nás výsledky v těchto testech zajímavé.

Testování pravidelně každý rok objednáváme pro 6.-9. ročníky. Svou sadu testů mají za sebou letos nejen šesťáci, kteří byli velmi úspěšní, ale i naši nejstarší žáci, které letos čekají přijímací zkoušky na střední školy. Testování spočívá v ověření úrovně znalostí z českého jazyka a matematiky. Třetí součástí testu jsou obecné studijní předpoklady (OSP), které se porovnávají s výsledky, kterých žák dosáhl v obou výše uvedených předmětech. Z porovnání pak vyplyne, do jaké míry žák využívá svého potenciálu, tzn. zda pracuje na úrovni svého maxima, nebo má rezervy a mohl by se výrazněji zlepšit.

Testování se zúčastnilo více než 20 tisíc žáků 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, mezi nimi i 32 žáků z naší školy. 

Nejslabšího výsledku dosáhli naši deváťáci v českém jazyce, jejich výkony byly podprůměrné. Přestože dva naši žáci dosáhli extrémně dobrého výsledku, za který se považuje umístění mezi 10 % nejúspěšnějšími, celkově naši školu předstihlo 70 % ostatních škol. To nejsou úplně dobré výsledky. Je třeba doplnit, že do celkového průměru se započítávají i výsledky žáků cizinců, kteří test absolvovali v plném rozsahu a bez jakýchkoliv úlev, což celkový průměr z důvodu jazykové bariéry zhoršuje. Útěchou v souvislosti s ne příliš dobrým umístěním nám může být také skutečnost, že potenciál žáků je využíván optimálně, což znamená, že žáci podávají výkony v souladu s jejich předpoklady. Toto hodnocení SCIO určuje porovnáním výsledku testu s obecnými studijními předpoklady každého z žáků.

Lepších výsledků dosáhli naši deváťáci v matematice. Jejich výkon v porovnání s ostatními školami byl považován za nadprůměrný, protože jsme předstihli 60 % ostatních škol. V testu z matematiky dosáhlo extrémně dobrých výsledků (tzn. mezi 10 % nejlepšími) celkem sedm žáků, na druhou stranu pět žáků podalo výkon extrémně slabý (mezi 10 % nejméně úspěšnými žáky). Přestože se celkově nejedná o skvělý výsledek, můžeme být s výkony našich žáků spokojeni. V hodnotící zprávě společnosti SCIO bylo totiž konstatováno, že potenciál žáků je využíván dobře, tzn. výsledky našich žáků jsou lepší, než odpovídá jejich studijním předpokladům. 

Pro 9. ročníky připravuje SCIO porovnání jejich letošního výkonu s výsledky, kterých žáci dosáhli v 6. ročníku. Toto srovnání je velmi zajímavé. Podíváme-li se na jména žáků, kteří se posunuli k lepšímu, jsou to žáci bezproblémoví, kteří si své školní povinnosti plní zodpovědně. Mrzí nás, že řada žáků má hodnocení posunu záporné. Díváme-li se na jejich jména, není to ale pro nás velké překvapení. Většinou jsou to žáci, se kterými jsme v průběhu let řešili řadu problémů. O učení neměli zájem, k zodpovědnosti jsme je opakovaně vyzývali, své školní povinnosti plnili neochotně, nedbale, nebo se jim úplně vyhýbali. V takovém případě naše snaha nepadala na úrodnou půdu, přestože jsme se snažili. 

Nic ale ještě není ztraceno. Do přijímacích zkoušek zbývá několik měsíců. Nabídka pomoci z naší strany stále trvá. Žáci mají možnost navštěvovat kroužek Příprava na přijímací zkoušky z matematiky a Příprava na přijímací zkoušky z češtiny. Oba kroužky vedou jejich vyučující a jsou jim nápomocni při řešení jakéhokoliv problému. Trénink jednou týdně ale rozhodně nestačí. Pokud chtějí být u přijímacích zkoušek úspěšní, nezbývá jim nic jiného, než pracovat i doma. Tak jako sportovci denně trénují, aby zdokonalili své sportovní výkony, i každodenní trénink v češtině a matematice bude mít zcela jistě své výsledky. Jedna bývalá kolegyně matematička vždycky říkala, že my jim do hlavy vědomosti nenalijeme, že k pěknému výkonu u zkoušek se každý musí sám propočítat  🙂 Podporu z naší strany tedy deváťáci mají a kdykoliv se na své vyučující mohou obrátit, když si s nějakým příkladem nebudou vědět rady. To hlavní břímě si ale musí nést sami…

Každý žák si  ještě před Vánoci domů odnese dva listy s hodnocením. Na jednom jsou zpracovány výsledky z letošního testu a dozví se, jak právě on dopadl v testu v porovnání s ostatními testovanými žáky z celé ČR. Druhý list zaznamenává jeho osobní posun za poslední čtyři roky. 

Gratulujeme těm, kteří se posouvají k lepšímu, a věříme, že i ostatní na sobě ještě zapracují. Všem pak budeme držet palce, aby si vybrali tu správnou školu, a aby u přijímacího řízení byli úspěšní. 

Jitka Krůtová, ředitelka školy