Publikováno

Microbit – robot pro „bastlení“

V prosinci jsme završili projekt pokročilých pomůcek pro výuku robotiky na škole. Díky spolku rodičů Škrpál jsme se v prvotní fázi zúčastnili akce Code and Meet. Díky ní jsme mohli dokoupit periferie k již zakoupeným Microbitům (LED pásky, čidla vlhkosti, ochranné obaly, externí zdroje) a rozšířit tak jejich možnosti programování o oblast externích komponentů. Při vlastním programování se žáky se ukázala nutnost dokoupení redukce pro pohodlnější připojování čidel. Ta došla do školy v těchto dnech. 

Máme tedy k dispozici pomůcku, která žákům zejména vyšších ročníků umožňuje programovat a vymýšlet vlastní složitější projekty. Je to logické vyústění řady robotů ve škole: Codey Rocky (kompaktní robot hlavně pro 1. stupeň), Lego SPIKE (robotická stavebnice pro výuku na 2. stupni) a Microbit (nástroj variabilní činnosti pro poučené konstruktéry).

David Bílek, koordinátor přírodovědných předmětů