Publikováno

Děti si užily vánoční bojovku

Škrpál je spolek rodičů žáků naší školy. Každá třída v něm má svého rodičovského zástupce. Škrpálek je spolek žáků. Vlastně takový malý Škrpál. Každá třída od 3. do 9. ročníku má ve Škrpálku dva své zástupce.

Smyslem Škrpálku je spolupodílet se v rámci možností na chodu školy. Letos zástupci Škrpálku vymysleli a připravili pro své spolužáky vánoční bojovku. Popisuje ji paní učitelka Lisá, která spolu s kolegyněmi  Bolkovou a Urbanovou Škrpálek v letošním roce vedou…

Vánoční bojovku si děti užily v pondělí 18. 12. a v úterý 19. 12. Celou akci odstartoval příběh o vánočním skřítku Výtržníčkovi, který každoročně na škole provádí drobné lumpárny. Letos nám ukradl zvonění, a proto oba dva dny ve škole nezvonilo.

Třídy byly rozděleny do skupin, které postupně řešily různé úlohy rozmístěné po celém školním areálu. Zvládnout úkoly s vánoční tematikou vyžadovalo od všech zúčastněných kreativitu a spolupráci. Žáci museli například pantomimicky ztvárnit padající vločku, doplnit chybějící text známé koledy nebo si vyzkoušet svou paměť při pohledu na obrázky s vánočními motivy. Odměnou za zdolání všech vánočních nástrah bylo zazvonění na ztracený a znovu nalezený školní zvonek

Přípravu celé hry zvládli členové Škrpálku na výbornou a díky tomu bojovku provázela uvolněná a veselá atmosféra. Kluci a holky ze soutěžících tříd, od prvňáků po deváťáky, dokázali hrát týmově a fair, čímž přispěli k úspěchu této velké akce. Vánoční bojovka nabídla nejen zajímavý zážitek, ale také podpořila komunitního ducha, upevnila vztahy mezi žáky a příjemně vánočně nás všechny naladila. Těšíme se na příští společnou akci!

Sylva Lisá