Publikováno

Vzducholodí za Karlem Zemanem

Třeťáci se vypravili do Muzea Karla Zemana, aby si prohlédli expozice, přenesli se do světa filmu, vyzkoušeli si animační techniky, zahráli si na režiséry a herce a seznámili se vlastně s celou tvorbou režiséra Karla Zemana. Před samotnou prohlídkou jsme se zaměřili na jeden konkrétní film Ukradená vzducholoď, na který jsme se společně podívali a popovídali si o něm. Stejně tak o celém 19. století a o jeho vynálezech.  Akci pak zakončila výtvarná dílna, kde si děti zahrály na výtvarníky, navrhovaly a nakreslily plakát právě k filmu Ukradená vzducholoď.

Martina Adamová, třídní učitelka 3. A