Publikováno

Chemická olympiáda

Tak jako ve většině předmětů, i v chemii probíhá olympiáda. Také na naší škole se našli hrdinové, kteří zvedli tuto těžkou rukavici, hozenou odborníky z VŠCHT (Vysoká škola chemicko-technologická). Olympiády z přírodovědných předmětů mají specifikum v relativně rozsáhlých požadavcích na realizaci. Účastníci musí udělat praktickou část (3 laboratorní práce) a teoretické úkoly (4 zadání obsahující chemické výpočty). Po splnění těchto požadavků čeká žáky, kteří vydrží, ještě závěrečný test. Řešitelé s nejlepšími výsledky potom postupují do okresního kola, kde se utkají s kolegy z ostatních škol (také z nižších ročníků gymnázii). Držme tedy palce našim odvážným chemikům pro další postup.

Na přiložených snímcích můžete vidět skupinu žáků z 8.ročníku při řešení teoretických problémů.

David Bílek, vyučující  F a metodik přírodovědných předmětů