Publikováno

Meteostanice a kvalita ovzduší

V sedmých ročnících jsme si po pololetním finiši dali oddech a pracovali jsme na projektu, který se týkal kvality ovzduší a také počasí. Využili jsme k tomu data, která nám poskytují čidla umístěná na škole. 

Žáci pracovali v týmech, jejichž členy si sami vybrali. Nejprve si prvních deset dní zapisovali hodnoty teplot vždy v určitou denní dobu (každý tým sledoval teplotu v jinou denní dobu). Hodnoty teplot žáci zjišťovali právě z webových stránek školy, kde můžeme sledovat teplotu v uběhlých dvou dnech.

Po pololetním testu pak teprve začala skutečná práce v týmech. Žáci pracovali jak na PC v tabulkovém editoru, tak hezky postaru: s rýsovacími pomůckami a papírem. 

Žáci vytvořili nejen grafy teplot, ale i grafy oxidu uhelnatého, oxidu dusičitého, ozonu a prachových částic. Při této příležitosti zjišťovali i informace o těchto látkách na internetu. 

Výstupem tohoto projektu byla prezentace – každý tým na závěr předstoupil před svou třídou a seznámil ji se svou prací.

Mgr. Ludmila Pudivítrová, třídní učitelka 7. B