Publikováno

Masopustní stezka

Za slunného čtvrtečního dne si děti ze 4. oddělení spolu s paní vychovatelkou připravily masopustní stezku pro své spolužáky a kamarády z dalších oddělení školní družiny. Stezka vedla od mostu za tělocvičnou přes Oboru, kde byly rozmístěny kartičky s otázkami, které se týkaly Masopustu. Ke každé správné odpovědi bylo přiřazené písmeno. Na konci stezky děti pak sestavily celé slovo. Než se však všichni na stezku vydali, paní vychovatelky dětem přečetly pár zajímavostí o Masopustu a vysvětlily, co vlastně Masopust znamená. Pak se děti převlékly do kostýmů, nebo si nasadily různé masky, které si předešlé dny vyrobily v družině a mohly vyrazit za dobrodružstvím.

Jelikož máme všechny děti šikovné a dávaly při čtení pozor, věděly správné odpovědi a tak jim sestavení tajenky nedělalo žádný problém. Na konci stezky byla připravená ještě dvě bonusová sportovní stanoviště, která měli třeťáci a čtvrťáci ve své režii. Po příchodu do školy rozdali všem soutěžícím krásnou odměnu.

Renáta Šafářová, vychovatelka 4. oddělení