Publikováno

Bojujeme proti závislosti na cukru

Od září máme před vchodem do školní jídelny novou vitrínu. Vzali si ji na starosti naši deváťáci a pod vedením své třídní učitelky Nikodymové do ní dávají informace týkající se zdravého stravování. Vedle různých druhů balených nápojů jsou vyrovnané pyramidy z kostek cukru, aby si děti lépe představily množství cukru v nich obsaženém. Pod tímto „patrem“, které  zůstává stejné, doplňují deváťáci další zajímavé informace o zdravém stravování. V těchto dnech je povídání o tucích a o závislosti na cukru. 

Ještě před koncem školního roku proběhne vědomostní kvíz. Děti budou odpovídat na otázky, jejichž odpovědi byly uvedeny ve vitríně v předchozích týdnech. Na osvěžení paměti se tam všechna předešlá témata na chvíli možná ještě vrátí, aby si děti důležité informace o zdravém stravování mohly osvěžit, a do kvízu se pak mohly s chutí zapojit.