Publikováno

Grant od Nadace O2

Jak jste si možná všimli podle banneru ve vstupní hale, škola získala grant od Nadace O2, který směřuje z jedné části k větší informovanosti ohledně bezpečného pohybu na internetu a v druhé k lepšímu ovládání technologií, které ve škole používáme. 

Základní myšlenka je využít synergie všech lidí pohybujících se v prostředí školního vzdělávání. Neplánujeme tedy jen specializované hodiny pro žáky, ale součástí je také školení učitelů a asistentů školy. Dvě akce jsou zaměřeny i na rodiče a obyvatele Lipenců. Již domluvenou akcí je webinář právě pro zájemce z řad rodičů a obyvatel, který se bude konat 22. dubna od 17,30 hodin. Link pro připojení zveřejníme před akcí na webu školy a FB profilu školy. Druhou připravovanou akcí bude fyzická přednáška, kterou bychom rádi spojili s termínem některé jarní knihárny. Zprávu o konání opět zveřejníme v předstihu na školních informačních kanálech.

Zapojeni budou všichni žáci školy buď do aktivit bezpečného pohybu na  internetu (1. i 2. stupeň) nebo se zdokonalí v používání 3D tiskárny a Google učebny. Ve výuce budou částečně použity materiály z portálu O2 Chytrá škola, který je k dispozici i zájemcům z nepedagogické veřejnosti.

Celý projekt bychom rádi realizovali do konce školního roku 2023/2024.

David Bílek, vyučující  F a metodik přírodovědných předmětů