Publikováno

Využití iPadů při výuce v 1. B

I když ještě prvňáci neumějí všechna písmena, nebrání jim to používat při výuce digitální technologie. V 1. B si děti vyzkoušely český jazyk a matematiku hravou formou prostřednictvím iPadů. Toto zpestření výuky se všem moc líbilo :-).

Petra Zímová, třídní učitelka 1. B