Publikováno

Hodina chemie v Černošicích

V úterý 2. dubna vyrazilo devatenáct vybraných chemiků z 8. A a 8. B do základní školy v Černošicích, kde si pro nás paní učitelka Mgr. Jiřina Tafatová připravila badatelskou hodinu.

Žáci dostali čtyři látky (dvě tekuté a dvě pevné), potřebné chemické nádobí a úkol, aby vytvořili co nejvíce barevných sloučenin. Takto jednoduché zadání vystačilo na 45 minut tvořivé práce. Pozorování se zapisovala do připravených pracovních listů. Na laborantech byla vidět jak rozdílná zkušenost, tak rozdílný přístup k problému. Některé týmy postupně zkoušeli různé kombinace reakcí a vše důsleně zapisovali. Naproti tomu fialoví ďábli vše na začátku slili a dostali barvu jedinou – fialovou.

Na závěr činnosti se děti dozvěděly, že pracovaly s modrou skalicí, jedlou sodou, kyselinou citronovou a obarvenou vodou. Protože se jedná o běžně dosažitelné chemikálie, můžete si tedy doma, pod vedením poučených chemiků, pokusy vyzkoušet také.

Před odchodem ze školy nás paní Tafatová ještě provedla budovou, tak jsme mohli shlédnout výzdobu a vybavení dílen, knihovny či jazykové učebny. Pak už následovala čtyřkilometrová cesta pěšky zpět a návrat do školy.

David Bílek, vyučující F a metodik přírodovědných předmětů