Publikováno

Modrý den

V letošním roce jsme oslavu Modrého dne malinko termínově posunuli oproti standardnímu termínu 2.4. Důvod byl organizační, jelikož hlavní náplň Modrého dne u nás na škole organizují šesťáci s dopomocí osmáků a společná domluva a kooperace přes Velikonoce nebyla možná. Tolik k vysvětlení, proč jsme posunuli termín Modrého dne na 8. 4. 

Připomenutí Modrého dne, což je mezinárodní den věnovaný podpoře lidí s autismem, jsme letos rozehráli hned na několika frontách. Nejen že tuto podporu vyjádříme modrým oblečením, ale pustíme si i rozhovory,  které nahráli šesťáci formou otázka x odpověď sami mezi sebou a jako videorozhovor se školní psycholožkou paní Lindou Kolenatou. Navíc pro první až čtvrtý ročník si šesťáci připravili program o autismu, se kterým jim jako podpůrný tým vypomůžou organizačně kolegové z osmého ročníku. Na závěr trocha vysvětlení, proč zrovna modrá barva a Modrý den. Modrá barva je barva porozumění, a to je jedna z hlavních věcí, které činí autistům problém. Celkovým naším počínáním je otevřít žákům alespoň malinko problematiku autismu a říct jim, že vlastně jediné, co od nich jejich spolužáci s autismem potřebují, je pochopení a tolerance.

Ivana Bothová, třídní učitelka 6. ročníku