Publikováno

Návštěva hematologické laboratoře

V pátek 5. dubna vyrazila skupinka sedmi statečných žáků 8. A do hematologické laboratoře v nemocnici na Karlově náměstí. Exkurze byla odměnou za jejich účast v chemické olympiádě, kdy do okresního kola postoupila za naší školu Adéla Brožová.  

V laboratoři se nás ujala paní Iva Malíková, vedoucí laborantka a zároveň výzkumný pracovník hlavně v oblasti srážlivosti krve. Na figurantovi (Mr. Pražák)  jsme se seznámili s průběhem odběru vzorku a poté sledovali cestu odebrané krve laboratoří. Ta se do laboratoře dostává z celé nemocnice potrubní poštou. Potrubní pošta je v laboratoři systém, který přivádí vzorky krve a potom se třídí. Za den jich tam dokáže projít až 1000. Vzorky chodí  ve větších izolovaných kapslích, aby se vzorky cestou nerozbili.

Z laboratorních metod jsme zjistili, že se využívají hlavně optické. Vzorky jsou připraveny na centrifugách či míchačkách a následně proměřeny na automatických linkách. Některé vzorky se uchovávají pro výzkumné účely v mrazácích s teplotou až -81°C. Zazněly pojmy jako sedimentace, trombóza, krevní obraz. Překvapilo nás, že z krve se často dá určit stav orgánů či co pacient jedl (zejména tučná jídla).

Po hodině bylo vidět, že se paní Malíková již musí věnovat své práci, tak jsme předali sladké poděkování a vydali se zpět do školy.

David Bílek, vyučující F a metodik přírodovědných předmětů