Publikováno

Žaci 1.B poznávají mláďata domácích zvířat

Je jaro a v prvouce právě probíráme mláďata, proto jsme s 1.B v pátek 5. dubna navštívili paní Fatkovou. U ní na zahradě děti viděly berana a ovci s jehňátkem, kozy s kůzlaty a další domácí zvířata. Dětem se tam moc líbilo a s mláďaty si hezky hrály, takže se jim nechtělo ani zpět do lavic:-).

Lucie Kovaříková, učitelka prvouky