Publikováno

Projekt finanční gramotnosti

V dubnu jsme velkou část hodin matematiky věnovali se sedmáky projektu finanční gramotnosti s názvem Sdílené bydlení. Žáci si v něm zahráli na mladé dospěláky, kteří odchází od rodičů a začínají žít samostatně – spolu s kamarády. 

Nejdříve si utvořili dvojice či trojice, poté si každá skupinka vylosovala město, ve kterém bude žít a nakonec si každý sám vylosoval povolání. Pak začala práce: každý si musel najít na internetu, kolik by tak vydělával hrubého a pak si vypočítal svůj měsíční čistý příjem. Dále si každá skupinka našla na internetu pronájem v daném městě, které si vylosovala. Po odečtení nutných výdajů si každý zjistil, kolik mu zbývá peněz na zařizování bytu. Otázka zněla, za jak dlouho si kamarádi vybaví byt  nábytkem a věcmi potřebnými pro život. Někteří to stihli za 2 měsíce, někteří až za 4 měsíce.  Výstupem práce byla prezentace  před spolužáky. Většinu žáků tento projekt bavil a matematiku v tomto podání si užili:-).

Ludmila Pudivítrová, vyučující M