Publikováno

Skokan roku 2024

V pátek 3. května se na naší škole konalo finále ve skoku přes švihadlo na čas. Ve finále, kterého se zúčastnili dva až tři nejlepší žáci z každé třídy, se soutěžilo v sedmi kategoriích. Ty se od sebe lišily věkem soutěžících a délkou soutěže. Doba skákání byla určena podle ročníků, takže nejmladší děti skákaly minutu, nejstarší pět minut.

Ve školní tělocvičně se 45 finalistů utkalo o medaile a poháry, z nichž dva jsou putovní a předávají se skokanům s nejlepším průměrným počtem přeskoků za minutu. Ve starší kategorii druhého stupně si ho stejně jako v loňském roce odnesl Tobiáš Kadlec, žák osmé třídy, když překonal svůj loňský rekord v průměru o 9 skoků za minutu na neuvěřitelných 155 přeskoků za minutu. Na prvním stupni putovní pohár přešel do nových rukou Olivera Zachy, žáka páté třídy (125 přeskoků za minutu). Z dívek byla nejlepší skokankou Klára Kolingerová ze sedmé třídy se 128 přeskoky za minutu v průměru.

Výkony soutěžících byly jako každý rok velmi bojovné a často žáci překonávali své výkony z třídních kol. Tomu jistě napomáhala skvělá a bouřlivá atmosféra, kterou vytvořili fandící spolužáci za podpory úžasného moderátora, pana učitele Jirky Loskota. Stejně jako skokani ani diváci nepodcenili svou přípravu a vybaveni mnoha plakáty burcovali skokany k ještě lepším výkonům, za což jim moc děkuji. 

Velké díky patří i všem učitelům, kteří se zhostili nelehkého úkolu počítání přeskoků, a všem dalším organizátorům. 

Do dalšího ročníku bych ráda motivovala současné i nové skokany sloganem, který při letošním ročníku rozskákal i všechny fandící: “Kdo neskáče, není S(s)kokan!”. Skákejte kdykoliv jen tak pro radost a třeba se stanete našimi příštími finalisty:-).

Za tým organizátorů Olga Maříková