Publikováno

Autorské právo

V rámci grantu Nadace O2, který od jara probíhá na naší škole, jsme s vyššími ročníky prodiskutovali téma autorského práva. Po počátečních informacích z webu Chytré školy O2 jsme informace doplnili o vlastní zkušenosti. Žáci se zejména zajímali o podmínky sdílení a produkce hudebních děl podle typu licence. Na závěr každé hodiny proběhla reflexe formou jednoduchého testu. Z výsledků vyplývá, že jak osmáci, tak deváťáci si své znalosti z této oblasti rozšířili.

Luboš Vayhel – vyučující ČJ, D a HV