Publikováno

Návštěva Národního technického muzea

V pátek 24. května vyrazil šestý ročník na prohlídku technického muzea na Letné.
Měli jsme objednané pracovní listy k expozici technika v domácnosti. Děti během cca 40 minut listy vyplnily a dozvěděly se tak něco k historii běžně používaných strojů a strojků hlavně v kuchyni a koupelně. Po svačině následovala volná prohlídka podle zájmu konkrétního žáka. Děti se tedy rozutekly po budově a některé viděly důl, jiné motorky a auta, ale i historii hutnictví. Hodně žáků navštívilo expozici astronomie, která je lákala kvůli plánované akci pro příští rok. Velký úspěch měla i kavárna. Potěšující bylo i to, že návštěva u části třídy vyvolala řadu otázek, které se řešili jak s pedagogy, tak v kolektivu.

David Bílek – vyučující  F a metodik přírodovědných předmětů