Publikováno

Filozofie školy

Aby se děti v naší škole cítily dobře, je důležité, aby naše filozofie „ladila“ s filozofií jejich rodičů. Co tedy vlastně považujeme za důležité? Na co klademe důraz? Seznamte se s naší filozofií…

Kvůli zvyšujícímu se počtu žáků pomalu ztrácíme statut „rodinné školy“, ale i nadále je pro nás důležité budovat ve škole pohodovou a přátelskou pracovní atmosféru. Nechceme po dětech výkon za každou cenu, nechceme ale ani druhý extrém – úplnou pohodu dětí za cenu snížení nároků na jejich výkon. Chceme, aby se děti ve škole cítily dobře, a přitom pracovaly na hranici svého maxima a pokud možno se zájmem. Chceme děti naučit pracovat samostatně a dotahovat věci do konce, ale chceme je také naučit spolupracovat s ostatními, hledat kompromisy a přizpůsobit se většině. Považujeme za důležité naučit je překážky překonávat, protože v životě jim je z cesty nikdo odklízet nebude. Stejně důležitá je pro nás i skutečnost, že se budou chovat slušně ke spolužákům i ostatním žákům. Za samozřejmé považujeme respekt k dospělým bez ohledu na to, jestli je to třídní paní učitelka, nebo paní asistentka, vychovatelka, nebo paní uklízečka nebo paní kuchařka. Přejeme si, aby k nám děti měly důvěru. Chceme je naučit respektovat autoritu, ale také říci slušnou a vhodnou formou svůj názor, i když je jiný než názor ostatních nebo ten náš. To vše je možná daleko složitější úkol, než je naučit vyjmenovaná slova a násobilku, ale pro život je to podle našeho názoru mnohem hodnotnější.