Publikováno

Prezentace závěrečných prací

Prezentace závěrečných prací žáků devátých tříd jsou každoročně očekávanou událostí, která přináší nejen hodnocení jejich vědomostí, ale také příležitost ukázat kreativitu a osobní zájem o různá témata. Letos byla rozmanitost prací opravdu fascinující – od oblíbených sportů i těch méně tradičních jako je požární sport, dogdancing či Esport, přes atraktivní cestovatelské destinace, až po odbornější témata jako je architektura, divadlo, kryptoměny či kybernetické útoky.

Přestože byla nervozita cítit ve vzduchu, (což je pochopitelné – pro mnohé to byla první zkušenost s prezentací před komisí), mnozí dokázali své myšlenky jasně a srozumitelně prezentovat, reagovali na dotazy a projevili skutečnou znalost a zaujetí pro svá témata.

Navzdory počátečním obavám se však všichni žáci dokázali se stresem vypořádat a jejich prezentace byly úspěšné. Tato zkušenost jim jistě poskytla cenné dovednosti do budoucna a ukázala, že dokážou překonat své limity a veřejně prezentovat své znalosti a nápady.

Eva Kadlecová, vyučující AJ, PČ, INF