Publikováno

Badatelský den 2. A

Během harmonizačního výjezdu do Jiřetína pod Jedlovou strávili druháci jeden den jako malí badatelé – průzkumníci přírody.  K tomu využili obsah speciální pomůcky – tzv. badatelského batůžku. Batůžek je vybaven vším potřebným, co se při takovém průzkumu může hodit, především nástroji  pro bezpečný odchyt, pozorování a určování bezobratlých živočichů a poznávání bylin a stromů.

Během badatelského dne vedly naše  kroky nejprve do lesa (poznávání stromů) a poté na blízkou louku, kde jsme si zkusili určit některé luční byliny. Potom se už děti, „vyzbrojené“ síťkami na odchyt a průhlednými krabičkami se zabudovanou lupou, rozběhly zkoumat, co se děje v trávě.  Na louce to doslova žilo. Největší badatelské nadšení sklidily obrovské kobylky luční. Nejroztodivnějším „úlovkem“ pak byl zajímavě zbarvený pavouk, křižák skvostný.

Všechen pochytaný hmyz i pavoučky jsme po krátkém pozorování propouštěli zpátky do přírody, aby si tito malí živočichové mohli dál užívat svůj luční život. Bádání v louce děti nadchlo natolik, že jsme ho během pobytu ještě několikrát zopakovali.

Badatelský den jsme večer ukončili písní „Bádali vědci, bádali“:-).

Gabriela Pourová, vyučující M, F, HV