Publikováno

Návštěva staré čistírny odpadních vod

V uplynulých dnech absolvovaly čtyři třídy z naší školy zajímavou exkurzi. Postupně se vydaly na prohlídku významné evropské industriální památky – historické čistírny odpadních vod s unikátním podzemím v Bubenči. Stará čistírna je národní kulturní památkou s uděleným certifikátem  „Evropské cesty průmyslového dědictví“. Žáci viděli autentické prostory s pozůstatky původních technologických zařízení pro vlastní čištění odpadních vod a s tím související provoz, dále pak prostory pro zajištění pohonu strojů (parní strojovna a kotelna). Na závěr si žáci prošli původní, nyní už nefunkční, stokou. 7. A exkurzi podnikla v rámci svých týdenních výletů, o kterých se více dovíte do v samostatném článku.