Publikováno

Sportovní dopoledne pořádané Škrpálkem

V úterý a ve středu náš školní parlament Škrpálek uspořádal sportovní dopoledne plné zábavy a soutěžení. Děti se zapojily do čtyř sportovních disciplín a soupeřily v týmech, které byly částečně složeny napříč ročníky.
Oba dny se nesly ve znamení skvělého počasí, které nám opravdu přálo. Byla radost sledovat děti, jak s nadšením utíkají, házejí, kopou do balónu a pak odpočívají ve stínu, nabírají síly k další hře a užívají si letní atmosféru předznamenávající prázdniny.
Děti skvěle spolupracovaly, ukázaly smysl pro týmovou a fér hru. Celá akce byla pro všechny zúčastněné velmi obohacující a přispěla k příjemné atmosféře závěru školního roku. Děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli k úspěchu těchto sportovních dnů!

Adéla Urbanová, vyučující ČJ, OV, VV