Publikováno

Setkání s Andersenem

V pátek 22. března se naše škola již tradičně zapojila do celorepublikové akce Noc s Andersenem na podporu dětského čtenářství. Na děti čekala hra na téma knihy Harry Potter a Tajemná komnata. Hru si pro děti připravili žáci 7. A se svojí třídní paní učitelkou Blankou Čížkovou. Sedmáci nejdříve nalosovali děti napříč ročníky od 1. do 4. třídy, tak aby obsadili všechny koleje bradavické školy. Cílem bylo najít poklad v tajemné komnatě. Během hry děti soutěžily v různých disciplínách, např. vyráběly lektvar na zrychlení, luštily šifru, aby se dostaly přes dveře, které hlídala Buclatá dáma, vybarvovaly si záložky nebo hledaly správný klíč k Tajemné komnatě. Nakonec dětem sedmáci sami připravili občerstvení, jak tomu bývalo vždy  v Bradavicích zvykem.

Vyvrcholením celé akce byla návštěva spisovatele Ondřeje Neffa, který si pro děti připravil originální pohádku o pěti strašidlech z naší školy.

Blanka Čížková, třídní učitelka 7. A

Publikováno

Afrikány pro Afriku

Ve středu 20. 3.  navštívila 7. A třídu předškoláků v mateřské škole. Sedmáci přišli dětem povídat o Středoafrické republice. O tom, jak tam mají děti na rozdíl od nás velmi složitý život. Od mala musí pomáhat svým rodičům na poli. Starají se o své sourozence a rodiny. Ukázali jsme si, jak tam vypadá škola, jak probíhá výuka, jakým jazykem se ve Středoafrické republice mluví.

Nakonec sedmáci přečetli dětem africkou pohádku O dívce, která chtěla jenom tančit a vytvořili k ní ilustrace, které společně s předškoláky vybarvili.

Další spolupráce bude probíhat v dubnu, kdy společně zasadíme afrikány a uděláme si piknik. V květnu pak afrikány budeme prodávat na knihárně, která nese název: Afrikány pro Afriku II. a výtěžek pak zašleme organizaci Siriri. Odtamtud finance poputují na Fond první pomoci pro pacienty centra krevní dialýzy v Bangui.

Blanka Čížková, třídní učitelka 7. A

Publikováno

Hudební výchova v 2. B

Dnes se žáci 2.B učili v hodině hudební výchovy novou píseň Na paletě. Společně si jednotlivé sloky textu rozdělili a poté výtvarně ztvárnili. Výsledkem celé aktivity byla vyzdobená nástěnka v prostorách šatny, kde si ji mohou prohlédnout i ostatní. 

Markéta Dvořáková, třídní učitelka 2. B

Publikováno

Třeťáci v zábavním parku Toboga

Po vydařené Knihárně, na kterou si děti připravily kvíz pro rodiče i děti, si naši třeťáci také mohli vybrat, kam by se chtěli za odměnu podívat. Spravedlivé hlasování jednoznačné vyhrála zličínská Toboga. V obrovském zábavním parku a herně prožily děti hezké dopoledne bez učení a školy.

Martina Adamová, třídní učitelka 3.A a Jitka Schmiegerová, třídní učitelka 3. B

Publikováno

Jógová abeceda v 1. A

Dnes si prvňáčci opakovali písmenka pomocí jógy. Jedno z dětí si vybralo kartičku s obrázkem pozice, která znázorňuje konkrétní písmeno, a pozici předvedl spolužákům, kteří hádali, o které písmenko se jedná. Kromě opakování písmen se děti při hodině češtiny dobře bavily a k tomu ještě pěkně protáhly:-).

Hedvika Ryšavá Hlaváčková, třídní učitelka 1. A

Publikováno

Šesťáci v Národním muzeu

V pátek 15. března jsme navštívili Národní muzeum. Nejvíce času jsme strávili v expozici Okna do pravěku a Evoluce. Na zbytek už nezbyl čas, proto se do muzea musíme ještě někdy vrátit:-). Exponáty, ale i interiér muzea jsou po opravě nádherné.

Ivana Bothová, třídní učitelka 6. ročníku

Publikováno

Šesťáci pracovali s daty

Na budově školy máme umístěnou meteostanici, která zaznamenává hodnoty, týkající se aktuálního počasí, i stav ovzduší. Využili jsme toho a zjištěná data zpracovali do podoby grafů. Tentokrát jsme to dělali ručně, abychom mimo jiné využili i znalosti o úhlech. Museli jsme si totiž vypočítat, jak velkou výseč kruhového diagramu máme k jednotlivým hodnotám narýsovat. Práce se nám podařila:-).

Ivana Bothová, třídní učitelka 6. ročníku

Publikováno

Využití iPadů při výuce v 1. B

I když ještě prvňáci neumějí všechna písmena, nebrání jim to používat při výuce digitální technologie. V 1. B si děti vyzkoušely český jazyk a matematiku hravou formou prostřednictvím iPadů. Toto zpestření výuky se všem moc líbilo :-).

Petra Zímová, třídní učitelka 1. B

Publikováno

Grant od Nadace O2

Jak jste si možná všimli podle banneru ve vstupní hale, škola získala grant od Nadace O2, který směřuje z jedné části k větší informovanosti ohledně bezpečného pohybu na internetu a v druhé k lepšímu ovládání technologií, které ve škole používáme. 

Základní myšlenka je využít synergie všech lidí pohybujících se v prostředí školního vzdělávání. Neplánujeme tedy jen specializované hodiny pro žáky, ale součástí je také školení učitelů a asistentů školy. Dvě akce jsou zaměřeny i na rodiče a obyvatele Lipenců. Již domluvenou akcí je webinář právě pro zájemce z řad rodičů a obyvatel, který se bude konat 22. dubna od 17,30 hodin. Link pro připojení zveřejníme před akcí na webu školy a FB profilu školy. Druhou připravovanou akcí bude fyzická přednáška, kterou bychom rádi spojili s termínem některé jarní knihárny. Zprávu o konání opět zveřejníme v předstihu na školních informačních kanálech.

Zapojeni budou všichni žáci školy buď do aktivit bezpečného pohybu na  internetu (1. i 2. stupeň) nebo se zdokonalí v používání 3D tiskárny a Google učebny. Ve výuce budou částečně použity materiály z portálu O2 Chytrá škola, který je k dispozici i zájemcům z nepedagogické veřejnosti.

Celý projekt bychom rádi realizovali do konce školního roku 2023/2024.

David Bílek, vyučující  F a metodik přírodovědných předmětů