Publikováno

Využití iPadů při výuce v 1. B

I když ještě prvňáci neumějí všechna písmena, nebrání jim to používat při výuce digitální technologie. V 1. B si děti vyzkoušely český jazyk a matematiku hravou formou prostřednictvím iPadů. Toto zpestření výuky se všem moc líbilo :-).

Petra Zímová, třídní učitelka 1. B

Publikováno

Grant od Nadace O2

Jak jste si možná všimli podle banneru ve vstupní hale, škola získala grant od Nadace O2, který směřuje z jedné části k větší informovanosti ohledně bezpečného pohybu na internetu a v druhé k lepšímu ovládání technologií, které ve škole používáme. 

Základní myšlenka je využít synergie všech lidí pohybujících se v prostředí školního vzdělávání. Neplánujeme tedy jen specializované hodiny pro žáky, ale součástí je také školení učitelů a asistentů školy. Dvě akce jsou zaměřeny i na rodiče a obyvatele Lipenců. Již domluvenou akcí je webinář právě pro zájemce z řad rodičů a obyvatel, který se bude konat 22. dubna od 17,30 hodin. Link pro připojení zveřejníme před akcí na webu školy a FB profilu školy. Druhou připravovanou akcí bude fyzická přednáška, kterou bychom rádi spojili s termínem některé jarní knihárny. Zprávu o konání opět zveřejníme v předstihu na školních informačních kanálech.

Zapojeni budou všichni žáci školy buď do aktivit bezpečného pohybu na  internetu (1. i 2. stupeň) nebo se zdokonalí v používání 3D tiskárny a Google učebny. Ve výuce budou částečně použity materiály z portálu O2 Chytrá škola, který je k dispozici i zájemcům z nepedagogické veřejnosti.

Celý projekt bychom rádi realizovali do konce školního roku 2023/2024.

David Bílek, vyučující  F a metodik přírodovědných předmětů

Publikováno

Jak si prvňáci společně zamuzicírovali

Ve čtvrtek 7. března si všichni prvňáci společně zamuzicírovali. Protože v béčku máme spolužáka Jonáše, který se na bubny učí hrát, půjčili jsme si na hudební výchovu bubny, které máme jako pomůcku v kabinetě hudební výchovy. Nejen, že nám Jonáš zahrál na bubny, ale vysvětlil nám i zajímavé věci týkající se hry na bubny. Přinesl si i noty, podle kterých hrál. Ale zahrál nám i něco nazpaměť. My jsme si s ním alespoň společně zatleskali. 

Pro všechny prvňáky, ale i paní učitelky to byl nevšední zážitek :).

Petra Zímová a Hedvika Ryšavá Hlaváčková, třídní učitelky 1. tříd

Publikováno

Bojujeme proti závislosti na cukru

Od září máme před vchodem do školní jídelny novou vitrínu. Vzali si ji na starosti naši deváťáci a pod vedením své třídní učitelky Nikodymové do ní dávají informace týkající se zdravého stravování. Vedle různých druhů balených nápojů jsou vyrovnané pyramidy z kostek cukru, aby si děti lépe představily množství cukru v nich obsaženém. Pod tímto „patrem“, které  zůstává stejné, doplňují deváťáci další zajímavé informace o zdravém stravování. V těchto dnech je povídání o tucích a o závislosti na cukru. 

Ještě před koncem školního roku proběhne vědomostní kvíz. Děti budou odpovídat na otázky, jejichž odpovědi byly uvedeny ve vitríně v předchozích týdnech. Na osvěžení paměti se tam všechna předešlá témata na chvíli možná ještě vrátí, aby si děti důležité informace o zdravém stravování mohly osvěžit, a do kvízu se pak mohly s chutí zapojit. 

Publikováno

Hodina VV v 2. B

Dnes si žáci 2.B vyzkoušeli novou výtvarnou techniku body painting. Ve dvojicích si vybrali obraz a jejich úkolem bylo schovat ruku do obrazu tak, aby nebyla vidět. Žáci si aktivitu moc užili a někteří vyzkoušeli více obrazů.

Markéta Dvořáková, třídní učitelka 2. B

Publikováno

Masopustní stezka

Za slunného čtvrtečního dne si děti ze 4. oddělení spolu s paní vychovatelkou připravily masopustní stezku pro své spolužáky a kamarády z dalších oddělení školní družiny. Stezka vedla od mostu za tělocvičnou přes Oboru, kde byly rozmístěny kartičky s otázkami, které se týkaly Masopustu. Ke každé správné odpovědi bylo přiřazené písmeno. Na konci stezky děti pak sestavily celé slovo. Než se však všichni na stezku vydali, paní vychovatelky dětem přečetly pár zajímavostí o Masopustu a vysvětlily, co vlastně Masopust znamená. Pak se děti převlékly do kostýmů, nebo si nasadily různé masky, které si předešlé dny vyrobily v družině a mohly vyrazit za dobrodružstvím.

Jelikož máme všechny děti šikovné a dávaly při čtení pozor, věděly správné odpovědi a tak jim sestavení tajenky nedělalo žádný problém. Na konci stezky byla připravená ještě dvě bonusová sportovní stanoviště, která měli třeťáci a čtvrťáci ve své režii. Po příchodu do školy rozdali všem soutěžícím krásnou odměnu.

Renáta Šafářová, vychovatelka 4. oddělení

Publikováno

Dny pro záchranu života

Od pondělí 12. 2. do středy 14. 2. probíhají na naší škole „Dny pro záchranu života“. Programu, který vedou profesionální záchranáři, se zúčastní všechny třídy. Žáci si prakticky vyzkouší, jak ošetřit rány a jak rozpoznat závažnost akutního stavu. Chybět nebude plně vybavený sanitní vůz.

Publikováno

Meteostanice a kvalita ovzduší

V sedmých ročnících jsme si po pololetním finiši dali oddech a pracovali jsme na projektu, který se týkal kvality ovzduší a také počasí. Využili jsme k tomu data, která nám poskytují čidla umístěná na škole. 

Žáci pracovali v týmech, jejichž členy si sami vybrali. Nejprve si prvních deset dní zapisovali hodnoty teplot vždy v určitou denní dobu (každý tým sledoval teplotu v jinou denní dobu). Hodnoty teplot žáci zjišťovali právě z webových stránek školy, kde můžeme sledovat teplotu v uběhlých dvou dnech.

Po pololetním testu pak teprve začala skutečná práce v týmech. Žáci pracovali jak na PC v tabulkovém editoru, tak hezky postaru: s rýsovacími pomůckami a papírem. 

Žáci vytvořili nejen grafy teplot, ale i grafy oxidu uhelnatého, oxidu dusičitého, ozonu a prachových částic. Při této příležitosti zjišťovali i informace o těchto látkách na internetu. 

Výstupem tohoto projektu byla prezentace – každý tým na závěr předstoupil před svou třídou a seznámil ji se svou prací.

Mgr. Ludmila Pudivítrová, třídní učitelka 7. B

Publikováno

Památník Terezín

Jelikož je v sobotu 27. 1. Mezinárodní den památky obětí holocaustu, zapojila se 7.A do projektu Krokus a před školou nám pomalu začaly rašit žluté krokusy. Žluté květy symbolizují oběti jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí. Dnes sedmáci vyrazili do památníku Terezín, aby si tak připomněli nesmyslnost války a uctili památku všech obětí holocaustu.

Blanka Čížková, třídní učitelka 7. A