Publikováno

Chemická olympiáda

Tak jako ve většině předmětů, i v chemii probíhá olympiáda. Také na naší škole se našli hrdinové, kteří zvedli tuto těžkou rukavici, hozenou odborníky z VŠCHT (Vysoká škola chemicko-technologická). Olympiády z přírodovědných předmětů mají specifikum v relativně rozsáhlých požadavcích na realizaci. Účastníci musí udělat praktickou část (3 laboratorní práce) a teoretické úkoly (4 zadání obsahující chemické výpočty). Po splnění těchto požadavků čeká žáky, kteří vydrží, ještě závěrečný test. Řešitelé s nejlepšími výsledky potom postupují do okresního kola, kde se utkají s kolegy z ostatních škol (také z nižších ročníků gymnázii). Držme tedy palce našim odvážným chemikům pro další postup.

Na přiložených snímcích můžete vidět skupinu žáků z 8.ročníku při řešení teoretických problémů.

David Bílek, vyučující  F a metodik přírodovědných předmětů

Publikováno

Králík vs zajíc

Na čtvrtek 11. 1. jsme pro děti do družiny objednali vzdělávací program ,,Králík vs zajíc“ od společnosti ORNITA. Děti se dozvěděly hlavní rozdíly mezi zajícem a králíkem, jak se postupně vyvíjeli a přizpůsobovali životnímu prostředí, jakému nebezpečí musí čelit ve volné přírodě. Samy se mohly přesvědčit o rozdílech, protože paní lektorky s sebou přivezly živá zvířata. To se dětem líbilo nejvíce, mohly si je pohladit a také nakrmit. Program byl velice poutavý a všem se moc líbil. 

Zuzana Fatková, vedoucí vychovatelka školní družiny

Publikováno

Fotosoutěž

Milí žáci, zapojte se do naší fotosoutěže na téma „Lipence a krajina kolem Lipenců“. Fotografie posílejte na e-mail foto@zslipence.cz do 31. 3. 2024. Těšíme se na vaše příspěvky!

Publikováno

Vzducholodí za Karlem Zemanem

Třeťáci se vypravili do Muzea Karla Zemana, aby si prohlédli expozice, přenesli se do světa filmu, vyzkoušeli si animační techniky, zahráli si na režiséry a herce a seznámili se vlastně s celou tvorbou režiséra Karla Zemana. Před samotnou prohlídkou jsme se zaměřili na jeden konkrétní film Ukradená vzducholoď, na který jsme se společně podívali a popovídali si o něm. Stejně tak o celém 19. století a o jeho vynálezech.  Akci pak zakončila výtvarná dílna, kde si děti zahrály na výtvarníky, navrhovaly a nakreslily plakát právě k filmu Ukradená vzducholoď.

Martina Adamová, třídní učitelka 3. A