Publikováno

Poslední zvonění

Poslední školní den jsme se slavnostně rozloučili s našimi deváťáky. Po rozdání vysvědčení jim žáci a pedagogové vytvořili na chodbách špalír, kterým deváťáci došli až do školní jídelny, kde se slavnost odehrávala. Přejeme našim deváťákům hodně štěstí, spokojenosti a splněných snů:-).

Publikováno

Sportovní dopoledne pořádané Škrpálkem

V úterý a ve středu náš školní parlament Škrpálek uspořádal sportovní dopoledne plné zábavy a soutěžení. Děti se zapojily do čtyř sportovních disciplín a soupeřily v týmech, které byly částečně složeny napříč ročníky.
Oba dny se nesly ve znamení skvělého počasí, které nám opravdu přálo. Byla radost sledovat děti, jak s nadšením utíkají, házejí, kopou do balónu a pak odpočívají ve stínu, nabírají síly k další hře a užívají si letní atmosféru předznamenávající prázdniny.
Děti skvěle spolupracovaly, ukázaly smysl pro týmovou a fér hru. Celá akce byla pro všechny zúčastněné velmi obohacující a přispěla k příjemné atmosféře závěru školního roku. Děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli k úspěchu těchto sportovních dnů!

Adéla Urbanová, vyučující ČJ, OV, VV

Publikováno

Návštěva staré čistírny odpadních vod

V uplynulých dnech absolvovaly čtyři třídy z naší školy zajímavou exkurzi. Postupně se vydaly na prohlídku významné evropské industriální památky – historické čistírny odpadních vod s unikátním podzemím v Bubenči. Stará čistírna je národní kulturní památkou s uděleným certifikátem  „Evropské cesty průmyslového dědictví“. Žáci viděli autentické prostory s pozůstatky původních technologických zařízení pro vlastní čištění odpadních vod a s tím související provoz, dále pak prostory pro zajištění pohonu strojů (parní strojovna a kotelna). Na závěr si žáci prošli původní, nyní už nefunkční, stokou. 7. A exkurzi podnikla v rámci svých týdenních výletů, o kterých se více dovíte do v samostatném článku.

Publikováno

Adrenalinové zážitky 9. A

V minulém týdnu si 9. A vyzkoušela další aktivitu TEPfaktoru, tentokrát TEPfaktor Outdoor. Po přenocování v chatkách v Chotilsku jsme se vydali na Slapy na Novou Živohošť. TEPfaktor tam nabízí adrenalin ve speedboatech na vodní hladině. Až se dětem tajil dech, když “kapitán” speedboat rozjel na 85 km/h. Děti si zaznamenávaly indicie Malé šifrovačky, podle kterých na břehu otevřely  “poklad”.
Druhou část aktivit představoval FLEXI FUN, tedy soubor sportovních aktivity na břehu. Děti si vyzkoušely střelbu z luku, odhadové úkoly až po skládačky různých druhů. Výlet se vydařil.

Jana Morávková, třídní učitelka 9. A

Publikováno

Který sýr je lepší?

Tuto otázku si položily děti z 1.-4. tříd, když se jim ve třídě objevila bedýnka s různými druhy sýrů. Ochutnávku mléčných výrobků organizuje už poněkolikáté firma Happysnack, která pro naši školu zajišťuje distribuci mléčných a ovocných výrobků prostřednictvím chladicích automatů. Akce je součástí projektu Mléko do škol, do kterého je škola zapojena již 20 let. Cílem tohoto celostátního projektu je snížení deficitu vápníku u dětí a zlepšení jejich stravovacích návyků.

Děti na prvním stupni sýry nejen ochutnávaly, porovnávaly a hodnotily, ale také si povídaly o tom, proč jsou mléčné výrobky důležité pro jejich zdraví a jak se mohou stát součástí každodenní stravy.
Každá třída, která se do akce zapojila, vyplnila hodnotící list. Z těchto výstupů jsme zjistili vítěze. Nejvíce našim dětem chutnal sýr Gouda, na druhém místě se umístil Eidam a třetím na pomyslných stupních vítězů byl sýr Šuhaj. 

Některé paní učitelky pořídily z akce i pár fotografií a přiblížily průběh ochutnávky v několika řádcích:

1. B – třídní učitelka Petra Zímová:
Pro děti byla ochutnávka sýrů příjemným zpestřením prvouky. Sýry jsme hodnotili přidělováním hvězdiček k jednotlivým druhům sýra. V 1. B vyhrála gouda a nejméně hvězdiček měl ementál. Děti si sýry vychutnávaly a hodnotily je jako odborníci.“ 🙂 

2. A – třídní učitelka Olga Maříková:
„V 2. A nejvíce chutnala gouda a eidam. Pro většinu byl ale neznámým a tedy novinkou sýr šuhaj, který děti hodnotily také kladně. :-)“

3. A – třídní učitelka Martina Adamová:
Dětem nejvíce chutnala gouda a eidam, ale také sýr šuhaj. Dvě děti dokonce do „dne D“ sýry nejedly a při ochutnávce se olizovaly a sýry jim začaly chutnat.“ 🙂

3. B – třídní učitelka Jitka Schmiegerová:
Některé děti jedly sýry šuhaj a maasdamer úplně poprvé, takže to bylo pro ně něco nového a většinou i zajímavého. V žebříčku oblíbenosti skončila na nejvyšších příčkách gouda a eidam.

4. A – třídní učitelka Irena Králíková:
Sýry jsem s dětmi ochutnala v obou 4. třídách a mohla jsem porovnat, jak jsou sýry u dětí oblíbené. Vítěze jsme měli hned po první ochutnávce v obou třídách a vyhrál eidam, hned za ním byla mozzarela. Ochutnávka byla vydařená a děti s chutí vše ochutnaly.

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Publikováno

Badatelský den 2. A

Během harmonizačního výjezdu do Jiřetína pod Jedlovou strávili druháci jeden den jako malí badatelé – průzkumníci přírody.  K tomu využili obsah speciální pomůcky – tzv. badatelského batůžku. Batůžek je vybaven vším potřebným, co se při takovém průzkumu může hodit, především nástroji  pro bezpečný odchyt, pozorování a určování bezobratlých živočichů a poznávání bylin a stromů.

Během badatelského dne vedly naše  kroky nejprve do lesa (poznávání stromů) a poté na blízkou louku, kde jsme si zkusili určit některé luční byliny. Potom se už děti, „vyzbrojené“ síťkami na odchyt a průhlednými krabičkami se zabudovanou lupou, rozběhly zkoumat, co se děje v trávě.  Na louce to doslova žilo. Největší badatelské nadšení sklidily obrovské kobylky luční. Nejroztodivnějším „úlovkem“ pak byl zajímavě zbarvený pavouk, křižák skvostný.

Všechen pochytaný hmyz i pavoučky jsme po krátkém pozorování propouštěli zpátky do přírody, aby si tito malí živočichové mohli dál užívat svůj luční život. Bádání v louce děti nadchlo natolik, že jsme ho během pobytu ještě několikrát zopakovali.

Badatelský den jsme večer ukončili písní „Bádali vědci, bádali“:-).

Gabriela Pourová, vyučující M, F, HV

Publikováno

8. B v Českém rozhlase

V pondělí dopoledne se žáci 8.B vydali na exkurzi Českého rozhlasu. Nešlo jen o prohlídku prostor, kde působí jednotlivé redakční týmy, ale tím hlavním lákadlem bylo samotné vysílání. Žáci si mohli sami vyzkoušet, co to obnáší sedět ve vysílacím studiu, s mikrofonem před sebou a poslouchat pokyny od zvukaře z vedlejší kabiny. Všichni si to užili a možná někdy v budoucnu?…roste další reportérská hvězda?…

Simona Kuthanová, třídní učitelka 8. B

Publikováno

Ocenění SCIO

Každoročně se zapojujeme a testujeme žáky 6. – 9. ročníků. Zajímavé jsou pro nás i pro žáky i jejich rodiče údaje o tom, jaké jsou studijní předpoklady každého žáka a nakolik je využívá v předmětech český jazyk a matematika. Výsledky žáků v testech jsou pak porovnávány s ostatními vrstevníky z celé ČR, takže děti mají srovnání, jak si v konkurenci několika tisíc dalších žáků vedou. Deváťáci navíc dostávají zprávu, ve které je hodnocen jejich posun v průběhu celého druhého stupně.

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Publikováno

Afrikány pro Afriku

Na 25. 5. připadá Mezinárodní den Afriky, my jsme v této souvislosti měli ve škole 29. května knihárnu na téma: Afrikány pro Afriku. 

Žáci ve spolupráci s neziskovou organizací Siriri a mateřskou školou připravili spoustu aktivit nejen pro rodiče, ale i pro další zájemce o toto téma. Na knihárně se podařilo vybrat 8 532 Kč, které jsme poslali za pomoci organizace Siriri do Středoafrické republiky. Touto částkou jsme tak přispěli na Fond první pomoci pro pacienty centra krevní dialýzy v Bangui. (Více viz: https://siriri.org/projekt/fond-prvni-pomoci-pro-pacienty-centra-krevni-dialyzy-v-bangui/ )

Máme tak obrovskou radost, že se i naší škole podařilo přispět na dobrou věc…

Blanka Čížková, třídní učitelka 7. A

Publikováno

Výlety 7. A

Za dveřmi už máme letní prázdniny, a tak sedmáci vyrazili na několik výletů. Výjezdový týden zahájili v pondělí návštěvou iQLANDIE v Liberci, kde byli i s páťáky. Čekalo je dopoledne plné pokusů a bádání, které si moc užili.

V úterý navštívili Armádní muzeum na Žižkově s doprovodným programem Nový věk-věk bouří, po společném programu pak následovala samostatná prohlídka muzea, kde si mohli prohlédnout expozici na téma středověk, události první světové války, vznik I. republiky, 2. světovou válku až do současnosti a mnoho dalšího.

Ve středu měli sedmáci před sebou pěší výlet na Jíloviště, kde si v cukrárně zakoupili něco dobrého na zub, a když se posilnili, čekala je cesta zpátky do školy.

Ve čtvrtek si sedmáci užili návštěvu Staré čističky odpadních vod v Bubenči, dozvěděli se, jak kdysi čistička fungovala, kdo v ní pracoval a měli možnost prohlédnout si i dochovaný parní stroj. Prohlídku završila plavba na prámu. Z Bubenče se přesunuli do Resslovy ulice a navštívili chrám sv. Cyrila a Metoděje. Podívali se i do krypty kostela, ve které se za 2. světové války, v roce 1942, ukrývali českoslovenští parašutisté.

Pátek pak sedmáci završili v kině. Spolu s dalšími třídami navštívili kino CineStar a zhlédli druhý díl filmu: Gump – jsme dvojka.

Celý týden rychle uběhl a všichni už se těší na prázdniny… :-).

Blanka Čížková, třídní učitelka 7. A