Publikováno

Workshop vodní infrastruktura

V pátek 19. dubna se v prostorách školy pro žáky sedmých tříd uskutečnil workshop Vodní infrastruktura, který pro nás připravily lektorky z organizace H2Ospodář. Sedmáci se dozvěděli, jakou cestou projde voda, než se dostane od zdroje ke spotřebiteli. Dále se seznámili s tím, jak funguje kanalizace, a pomocí jakých procesů se voda čistí na čistírně odpadních vod. 

V druhé části programu si děti na modelech vyzkoušely sestavit a propojit vlastní vodovodní a kanalizační síť. Ne vždy se podařilo propojit potrubí úplně těsně, takže se to neobešlo bez (vodních) ztrát (ty jsou však prý velmi časté i v reálné vodovodní síti). Proto se žáci v závěru akce procvičili také ve vytírání podlahy:-).

Gabriela Pourová, vyučující fyziky

Publikováno

McDonald’s Cup

I letošní obvodní kolo McDonald’s Cupu bylo v Radotíně. V pondělí 15. dubna hrál výběr fotbalistů ze třetích tříd a vedlo se jim výborně, všechny zápasy vyhráli a postoupili do krajského kola, které bude za 14 dní v Braníku. V úterý 16. dubna bojoval o postup výběr z pátých a čtvrtých tříd, bohužel jim branky nepadaly tolik jako protihráčům, ale do školy jsme také dovezli medaile a pohár za 3. místo. Všechny moc chválíme za nasazení a těšíme se, co naši třeťáci předvedou v dalším kole.

Lucie Humrová a Jiří Loskot, učitelé TV

Publikováno

Ovládli jsme roboty!

Žáci osmého ročníku v rámci informatiky programovali robůtky Codey Rocky. Robůtci nám zpívali „ovčáci čtveráci“, blikali barevné kódy a poslušně projeli danou trasu. 

Ivana Bothová, učitelka informatiky

Publikováno

Třeťáci v Ypsilonce

Že se děti v třetí třídě učí vyjmenovaná slova je věc jasná, ale že se dá s vyjmenovanými slovy hrát divadlo, je věc zajímavá. Putování světem vyjmenovaných slov, spousta písniček, scének, pohádek a hlavně improvizace, to je představení Škola Ypsilon, které se nám moc líbilo a taky děti pěkně zábavnou formou na těžké učivo připravilo.

Martina Adamová – třídní učitelka 3.A, Jitka Schmiegerová – třídní učitelka 3.B

Publikováno

Žaci 1.B poznávají mláďata domácích zvířat

Je jaro a v prvouce právě probíráme mláďata, proto jsme s 1.B v pátek 5. dubna navštívili paní Fatkovou. U ní na zahradě děti viděly berana a ovci s jehňátkem, kozy s kůzlaty a další domácí zvířata. Dětem se tam moc líbilo a s mláďaty si hezky hrály, takže se jim nechtělo ani zpět do lavic:-).

Lucie Kovaříková, učitelka prvouky

Publikováno

Návštěva hematologické laboratoře

V pátek 5. dubna vyrazila skupinka sedmi statečných žáků 8. A do hematologické laboratoře v nemocnici na Karlově náměstí. Exkurze byla odměnou za jejich účast v chemické olympiádě, kdy do okresního kola postoupila za naší školu Adéla Brožová.  

V laboratoři se nás ujala paní Iva Malíková, vedoucí laborantka a zároveň výzkumný pracovník hlavně v oblasti srážlivosti krve. Na figurantovi (Mr. Pražák)  jsme se seznámili s průběhem odběru vzorku a poté sledovali cestu odebrané krve laboratoří. Ta se do laboratoře dostává z celé nemocnice potrubní poštou. Potrubní pošta je v laboratoři systém, který přivádí vzorky krve a potom se třídí. Za den jich tam dokáže projít až 1000. Vzorky chodí  ve větších izolovaných kapslích, aby se vzorky cestou nerozbili.

Z laboratorních metod jsme zjistili, že se využívají hlavně optické. Vzorky jsou připraveny na centrifugách či míchačkách a následně proměřeny na automatických linkách. Některé vzorky se uchovávají pro výzkumné účely v mrazácích s teplotou až -81°C. Zazněly pojmy jako sedimentace, trombóza, krevní obraz. Překvapilo nás, že z krve se často dá určit stav orgánů či co pacient jedl (zejména tučná jídla).

Po hodině bylo vidět, že se paní Malíková již musí věnovat své práci, tak jsme předali sladké poděkování a vydali se zpět do školy.

David Bílek, vyučující F a metodik přírodovědných předmětů

Publikováno

Dnes byla celá škola v modrém

V pondělí 8. dubna jsme si připomněli Modrý den, světový den porozumění. Oficiální termín tohoto dne připadá na 2. 4. My jsme ho na škole prožili dnes hlavně z organizačních důvodů. Šesťáci zorganizovali s dopomocí osmáků program pro 1. až 4. ročník, věnovaný dětem s autismem. Vyšší ročníky jsme seznámili s touto problematikou prostřednictvím videorozhovoru, který šesťáci nahráli. Akce se povedla.

Ivana Bothová, třídní učitelka 6. ročníku

Publikováno

Zimní olympiáda školní mládeže 3. – 4. dubna

Naši žáci z prvního i druhé stupně se nominovali na olympijský sedmiboj v bruslení na černošickém zimním stadionu. Z čtyřiadvaceti žáků se utvořilo šest družstev po čtyřech, vždy dva kluci a dvě holky. Závodníci soutěžili v těchto disciplínách: sprint na 50 m, jízda vzad na 20 m, slalom, závod v obratnosti a týmová štafeta. 

Lipenští závodníci předvedli mnoho druhů technik bruslení od poletujícího papíru až po ryjícího krtka a to bylo oceněno čtvrtým až jedenáctým místem v soutěži. 

Děkujeme všem závodníkům za odvahu a vzornou reprezentaci naší lipenecké školy.

Jiří Loskot, vyučující TV

Publikováno

Knihárna 7. A

Rádi bychom pozvali všechny rodiče, prarodiče a příznivce naší školy na knihárnu 7. A, která se bude konat 29. května v obvyklém čase od 16 do 18 hod. ve školní jídelně. Knihárnu na téma „Afrikány pro Afriku“ si připravili žáci 7. A se svojí třídní paní učitelkou Blankou Čížkovou. Sedmáci společně s dětmi z MŠ zasadí afrikány a květiny budou poté prodávat společně s občerstvením na knihárně. Výtěžek akce poputuje na podporu krevní dialýzy v Bangui.