Publikováno

Skokan roku 2024

V pátek 3. května se na naší škole konalo finále ve skoku přes švihadlo na čas. Ve finále, kterého se zúčastnili dva až tři nejlepší žáci z každé třídy, se soutěžilo v sedmi kategoriích. Ty se od sebe lišily věkem soutěžících a délkou soutěže. Doba skákání byla určena podle ročníků, takže nejmladší děti skákaly minutu, nejstarší pět minut.

Ve školní tělocvičně se 45 finalistů utkalo o medaile a poháry, z nichž dva jsou putovní a předávají se skokanům s nejlepším průměrným počtem přeskoků za minutu. Ve starší kategorii druhého stupně si ho stejně jako v loňském roce odnesl Tobiáš Kadlec, žák osmé třídy, když překonal svůj loňský rekord v průměru o 9 skoků za minutu na neuvěřitelných 155 přeskoků za minutu. Na prvním stupni putovní pohár přešel do nových rukou Olivera Zachy, žáka páté třídy (125 přeskoků za minutu). Z dívek byla nejlepší skokankou Klára Kolingerová ze sedmé třídy se 128 přeskoky za minutu v průměru.

Výkony soutěžících byly jako každý rok velmi bojovné a často žáci překonávali své výkony z třídních kol. Tomu jistě napomáhala skvělá a bouřlivá atmosféra, kterou vytvořili fandící spolužáci za podpory úžasného moderátora, pana učitele Jirky Loskota. Stejně jako skokani ani diváci nepodcenili svou přípravu a vybaveni mnoha plakáty burcovali skokany k ještě lepším výkonům, za což jim moc děkuji. 

Velké díky patří i všem učitelům, kteří se zhostili nelehkého úkolu počítání přeskoků, a všem dalším organizátorům. 

Do dalšího ročníku bych ráda motivovala současné i nové skokany sloganem, který při letošním ročníku rozskákal i všechny fandící: “Kdo neskáče, není S(s)kokan!”. Skákejte kdykoliv jen tak pro radost a třeba se stanete našimi příštími finalisty:-).

Za tým organizátorů Olga Maříková

Publikováno

4. AB v Národním divadle

Žáci čtvrtých tříd absolvovali exkurzi do Národního divadla. Podívali se na základní kameny ve sklepení a vystoupali až na terasu, kde byl nádherný výhled na Prahu. Z poutavého výkladu paní průvodkyně se dozvěděli velmi zajímavé informace a na konci výletu byla i výborná zmrzlinová odměna.

Irena Králíková, třídní učitelka 4. A

Publikováno

Projekt finanční gramotnosti

V dubnu jsme velkou část hodin matematiky věnovali se sedmáky projektu finanční gramotnosti s názvem Sdílené bydlení. Žáci si v něm zahráli na mladé dospěláky, kteří odchází od rodičů a začínají žít samostatně – spolu s kamarády. 

Nejdříve si utvořili dvojice či trojice, poté si každá skupinka vylosovala město, ve kterém bude žít a nakonec si každý sám vylosoval povolání. Pak začala práce: každý si musel najít na internetu, kolik by tak vydělával hrubého a pak si vypočítal svůj měsíční čistý příjem. Dále si každá skupinka našla na internetu pronájem v daném městě, které si vylosovala. Po odečtení nutných výdajů si každý zjistil, kolik mu zbývá peněz na zařizování bytu. Otázka zněla, za jak dlouho si kamarádi vybaví byt  nábytkem a věcmi potřebnými pro život. Někteří to stihli za 2 měsíce, někteří až za 4 měsíce.  Výstupem práce byla prezentace  před spolužáky. Většinu žáků tento projekt bavil a matematiku v tomto podání si užili:-).

Ludmila Pudivítrová, vyučující M

Publikováno

Lipence budou bojovat o elitní turnaj v McDonald’s Cupu

Naši třeťáci postoupili do třetí fáze McDonald’s Cupu, kde se už rozhodne, kdo půjde do republikového kola a bude si moci zahrát o celkové vítězství. 

Druhé kolo se konalo v Braníku, kde hráči odehráli tři zápasy. Zapsali si dvě výhry a jednu prohru a to stačilo na druhé místo, které zajišťovalo postup do další fáze soutěže. 

Velká gratulace patří především hráčům, kteří si bojovným a vzorný výkonem zajistili postup.

Jiří Loskot, vyučující TV

Publikováno

Nabízíme prázdninový příměstský tábor

Hledá se superhrdina! Tak se jmenuje letní příměstský tábor, který pořádáme ve spolupráci s vedením obce. Program zajistí a povedou lektoři ze společnosti Kroužky, která v naší škole řadu let nabízela různé volnočasové aktivity v odpoledních hodinách.

Termíny:

  • 19. 8. – 23. 8. 2024 
  • 26. 8. – 30. 8. 2024 

Náplň tábora:


Děti čeká celotáborová tematická hra, jejímž cílem bude najít každý den jednoho superhrdinu dle indicií a nápověd, které pro ně budou připravené. Určitě se také vydají na výlet a rozhodně je čeká spousta zábavy a smíchu.

Zároveň se děti každý den mohou těšit na různorodé aktivity. Nebude chybět pohyb, kreativní vyžití, nejoblíbenější táborové hry a spousta kamarádů.

Program bude probíhat v areálu školy (tělocvična, venkovní hřiště) a v blízkém okolí.

Věk účastníků:
Příměstský tábor je určen pro děti ve věku 6–12 let.

Základní harmonogram dne:

  • 7:00 – 8:30 příchod dětí (sraz v ZŠ Lipence)
  • 8:30 – 11:45 dopolední program
  • 11:45 – 12:45 oběd
  • 12:45 – 14:30 polední klid (deskové hry, klidové aktivity)
  • 14:30 – 17:00 odpolední program/vyzvedávání dětí (v areálu ZŠ Lipence)

Cena: 

Přihlašování je možné na celý týden, nebo na jednotlivé dny. Pokud bude volná kapacita, bude možno se přihlásit i v době konání tábora.

Cena je zvýhodněná pro děti z Lipenců:

  • 350 Kč / den – pro děti, které mají trvalý pobyt v MČ Praha-Lipence
  • 450 Kč / den – pro děti s trvalým bydlištěm mimo MČ Praha-Lipence

 Cena zahrnuje program a stravování ve školní jídelně (oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim).

Kontakt pro dotazy:
tabor@krouzky.cz

770 696 096

Přihlašovací formulář:

zde

 
Storno podmínky

Storno poplatek při odhlášení dítěte z tábora před jeho zahájením činí z celkové ceny tábora:

•    do 15 dnů před zahájením tábora poplatek neúčtujeme
•    15 až 6 dnů poplatek 50 % Kč
•    5 a méně dnů poplatek 100% Kč
V případě odhlášení z důvodu nemoci nebo karantény 3 a více dnů před zahájením tábora není účtován storno poplatek, při odhlášení 2 a méně dnů před zahájením tábora je účtován storno poplatek ve výši 50 % Kč. Odhlášení z tábora z důvodu nemoci či karantény je třeba doložit lékařskou zprávou.

Publikováno

Návštěva Českého rozhlasu

Ve čtvrtek 25. dubna jsme se šesťáky navštívili Český rozhlas. Do živého vysílání nás sice nepustili, ale přesto jsme si to užili. Náš průvodce pan Jiří Klečka, redaktor zahraniční redakce, nám předvedl, jak se profesionálně vede rozhovor a vyzpovídal pro nás sportovního komentátora v přímém přenosu. Dovolil nám projít si v podstatě celou budovu, vysílací studio nevyjímaje. Bylo to prostě fajn.

Ivana Bothová, třídní učitelka 6. ročníku

Publikováno

Čtenáři třeťáci

Protože jsou malí třeťáci velcí čtenáři, vzaly je paní učitelky do velké pražské knihovny – ústřední pobočky Městské knihovny. Děti se seznámily se všemi odděleními knihovny a nakoukly, jak se půjčují a vracejí knihy, v dětském oddělení si mohly prohlédnout velké množství knih a časopisů. Velkou atrakcí byl pro ně sloup knih – Idiom, který je tvořen z 8000 knih a nahoře a dole zakončen dvěma zrcadly. 

Martina Adamová – třídní učitelka 3. A, Jitka Schmiegerová – třídní učitelka 3. B

Publikováno

Geologická vycházka v Radotíně

Čtvrteční odpoledne patřilo dalšímu výletu. Po obědě jsme vyrazili s dětmi ze školní družiny na autobus, který nás zavezl na Zbraslav, kde jsme přestoupili na další, s kterým jsme už mířili do Radotína. Na zastávce, kde jsme vystupovali, už na nás čekal paleontolog a náš průvodce pro toto odpoledne, pan Štěpán Rak. 

Po příjemném přivítání nás seznámil se svou profesí paleontologa a geologa, poutavě vyprávěl dětem, co jsou fosilie, před kolika lety tyto živé organismy žily a mnoho dalších zajímavostí. Poté jsme vyrazili na terénní výlet objevovat tajemství prvohorních zkamenělin. 

Nejdříve jsme navštívili místo, kde děti hledaly zkameněliny hlavonožců. Děti hledaly s obrovským nadšením a všechny byly úspěšné. Pana průvodce si děti oblíbily a s každým kamenem běžely k němu, aby jim potvrdil, že právě ony našly hledaného hlavonožce.

Po vydatném hledání jsme se posilnili svačinou a vydali se na další naleziště. Tentokrát jsme se vyskytli na dně silurského i devonského moře a měli tak naději nalézt trilobity a zkameněliny mlžů a plžů. Některým šťastlivcům se je nalézt podařilo. Všechny nálezy si děti mohly odvézt s sebou, a tak někteří měly plné batůžky kamenů, aby se doma mohly pochlubit a podělit o radost.

Jelikož byl čas našeho výletu naplněn, museli jsme se s panem průvodcem, ač neradi, rozloučit. Cestou zpět, jsme se zastavili v cukrárně na Zbraslavském náměstí, abychom si krásný výlet, ještě sladce zakončili. 

Renáta Šafářová, vychovatelka ŠD

Publikováno

Kazín

V úterý 16. dubna jsme si s družinou vyšli na výlet směr Kazín. Počasí nám zprvu moc nepřálo, proto jsme se zastavili na malé občerstvení a svačinku v restauraci u Voříšků. Posilněni jsme šli proti směru řeky Berounky až ke Kazínské skále, která za stromy nebyla moc vidět. Povídali jsme si o historii Kazínské skály i o pověsti, která se k místu váže. Od řeky jsme se vydali do strmého kopce mezi chatkami u osady Tornádo až k lesu. Tady jsme odbočili na stezku, která nás zavedla na samý vrchol Kazínské skály, odkud byl krásný výhled do kraje. Do školy jsme se vydali lesem po hřebeni nad Údolím hvězd až na cestu pod hájovnou. Odtud jsme šli z kopce až ke škole. Výlet se všem líbil, i když nám zpočátku počasí moc nepřálo.

Zuzana Fatková, vedoucí vychovatelka školní družiny

Publikováno

Workshop vodní infrastruktura

V pátek 19. dubna se v prostorách školy pro žáky sedmých tříd uskutečnil workshop Vodní infrastruktura, který pro nás připravily lektorky z organizace H2Ospodář. Sedmáci se dozvěděli, jakou cestou projde voda, než se dostane od zdroje ke spotřebiteli. Dále se seznámili s tím, jak funguje kanalizace, a pomocí jakých procesů se voda čistí na čistírně odpadních vod. 

V druhé části programu si děti na modelech vyzkoušely sestavit a propojit vlastní vodovodní a kanalizační síť. Ne vždy se podařilo propojit potrubí úplně těsně, takže se to neobešlo bez (vodních) ztrát (ty jsou však prý velmi časté i v reálné vodovodní síti). Proto se žáci v závěru akce procvičili také ve vytírání podlahy:-).

Gabriela Pourová, vyučující fyziky