Publikováno

Návštěva hematologické laboratoře

V pátek 5. dubna vyrazila skupinka sedmi statečných žáků 8. A do hematologické laboratoře v nemocnici na Karlově náměstí. Exkurze byla odměnou za jejich účast v chemické olympiádě, kdy do okresního kola postoupila za naší školu Adéla Brožová.  

V laboratoři se nás ujala paní Iva Malíková, vedoucí laborantka a zároveň výzkumný pracovník hlavně v oblasti srážlivosti krve. Na figurantovi (Mr. Pražák)  jsme se seznámili s průběhem odběru vzorku a poté sledovali cestu odebrané krve laboratoří. Ta se do laboratoře dostává z celé nemocnice potrubní poštou. Potrubní pošta je v laboratoři systém, který přivádí vzorky krve a potom se třídí. Za den jich tam dokáže projít až 1000. Vzorky chodí  ve větších izolovaných kapslích, aby se vzorky cestou nerozbili.

Z laboratorních metod jsme zjistili, že se využívají hlavně optické. Vzorky jsou připraveny na centrifugách či míchačkách a následně proměřeny na automatických linkách. Některé vzorky se uchovávají pro výzkumné účely v mrazácích s teplotou až -81°C. Zazněly pojmy jako sedimentace, trombóza, krevní obraz. Překvapilo nás, že z krve se často dá určit stav orgánů či co pacient jedl (zejména tučná jídla).

Po hodině bylo vidět, že se paní Malíková již musí věnovat své práci, tak jsme předali sladké poděkování a vydali se zpět do školy.

David Bílek, vyučující F a metodik přírodovědných předmětů

Publikováno

Dnes byla celá škola v modrém

V pondělí 8. dubna jsme si připomněli Modrý den, světový den porozumění. Oficiální termín tohoto dne připadá na 2. 4. My jsme ho na škole prožili dnes hlavně z organizačních důvodů. Šesťáci zorganizovali s dopomocí osmáků program pro 1. až 4. ročník, věnovaný dětem s autismem. Vyšší ročníky jsme seznámili s touto problematikou prostřednictvím videorozhovoru, který šesťáci nahráli. Akce se povedla.

Ivana Bothová, třídní učitelka 6. ročníku

Publikováno

Zimní olympiáda školní mládeže 3. – 4. dubna

Naši žáci z prvního i druhé stupně se nominovali na olympijský sedmiboj v bruslení na černošickém zimním stadionu. Z čtyřiadvaceti žáků se utvořilo šest družstev po čtyřech, vždy dva kluci a dvě holky. Závodníci soutěžili v těchto disciplínách: sprint na 50 m, jízda vzad na 20 m, slalom, závod v obratnosti a týmová štafeta. 

Lipenští závodníci předvedli mnoho druhů technik bruslení od poletujícího papíru až po ryjícího krtka a to bylo oceněno čtvrtým až jedenáctým místem v soutěži. 

Děkujeme všem závodníkům za odvahu a vzornou reprezentaci naší lipenecké školy.

Jiří Loskot, vyučující TV

Publikováno

Knihárna 7. A

Rádi bychom pozvali všechny rodiče, prarodiče a příznivce naší školy na knihárnu 7. A, která se bude konat 29. května v obvyklém čase od 16 do 18 hod. ve školní jídelně. Knihárnu na téma „Afrikány pro Afriku“ si připravili žáci 7. A se svojí třídní paní učitelkou Blankou Čížkovou. Sedmáci společně s dětmi z MŠ zasadí afrikány a květiny budou poté prodávat společně s občerstvením na knihárně. Výtěžek akce poputuje na podporu krevní dialýzy v Bangui.

Publikováno

Hodina chemie v Černošicích

V úterý 2. dubna vyrazilo devatenáct vybraných chemiků z 8. A a 8. B do základní školy v Černošicích, kde si pro nás paní učitelka Mgr. Jiřina Tafatová připravila badatelskou hodinu.

Žáci dostali čtyři látky (dvě tekuté a dvě pevné), potřebné chemické nádobí a úkol, aby vytvořili co nejvíce barevných sloučenin. Takto jednoduché zadání vystačilo na 45 minut tvořivé práce. Pozorování se zapisovala do připravených pracovních listů. Na laborantech byla vidět jak rozdílná zkušenost, tak rozdílný přístup k problému. Některé týmy postupně zkoušeli různé kombinace reakcí a vše důsleně zapisovali. Naproti tomu fialoví ďábli vše na začátku slili a dostali barvu jedinou – fialovou.

Na závěr činnosti se děti dozvěděly, že pracovaly s modrou skalicí, jedlou sodou, kyselinou citronovou a obarvenou vodou. Protože se jedná o běžně dosažitelné chemikálie, můžete si tedy doma, pod vedením poučených chemiků, pokusy vyzkoušet také.

Před odchodem ze školy nás paní Tafatová ještě provedla budovou, tak jsme mohli shlédnout výzdobu a vybavení dílen, knihovny či jazykové učebny. Pak už následovala čtyřkilometrová cesta pěšky zpět a návrat do školy.

David Bílek, vyučující F a metodik přírodovědných předmětů

Publikováno

Máme úspěšného řešitele obvodního kola Matematické olympiády

Do obvodního kola Matematické olympiády jsme měli dva postupující žáky z 6. třídy – Kateřina Bulánková a Štěpán Ženíšek. I to je velký úspěch! A děkujeme oběma za skvělou reprezentaci školy. Obrovská gratulace však navíc směřuje Kačce, která se umístila na skvělém 3. místě. Kačko, gratulujeme!

Ivana Bothová, vyučující M

Publikováno

Modrý den

V letošním roce jsme oslavu Modrého dne malinko termínově posunuli oproti standardnímu termínu 2.4. Důvod byl organizační, jelikož hlavní náplň Modrého dne u nás na škole organizují šesťáci s dopomocí osmáků a společná domluva a kooperace přes Velikonoce nebyla možná. Tolik k vysvětlení, proč jsme posunuli termín Modrého dne na 8. 4. 

Připomenutí Modrého dne, což je mezinárodní den věnovaný podpoře lidí s autismem, jsme letos rozehráli hned na několika frontách. Nejen že tuto podporu vyjádříme modrým oblečením, ale pustíme si i rozhovory,  které nahráli šesťáci formou otázka x odpověď sami mezi sebou a jako videorozhovor se školní psycholožkou paní Lindou Kolenatou. Navíc pro první až čtvrtý ročník si šesťáci připravili program o autismu, se kterým jim jako podpůrný tým vypomůžou organizačně kolegové z osmého ročníku. Na závěr trocha vysvětlení, proč zrovna modrá barva a Modrý den. Modrá barva je barva porozumění, a to je jedna z hlavních věcí, které činí autistům problém. Celkovým naším počínáním je otevřít žákům alespoň malinko problematiku autismu a říct jim, že vlastně jediné, co od nich jejich spolužáci s autismem potřebují, je pochopení a tolerance.

Ivana Bothová, třídní učitelka 6. ročníku

Publikováno

Ptáci nad Prahou

Ve čtvrtek 21. 3. šly děti s družinou na procházku s panem lesníkem pozorovat ptáky v okolí naší školy. V Oboře zahlédly divoké kachny, straky, sýkorky, volavku a spousty dalších. Některé si ukázaly na obrázku a dozvěděly se jestli jsou stěhovaví, co jedí a také o stavbě jejich těla. Na závěr si zahrály hru na sokolníky a dravce. Odpoledne strávené v přírodě se všem moc líbilo.

Zuzana Fatková, vedoucí vychovatelka školní družiny

Publikováno

Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější (nejoriginálnější) velikonoční kraslici

V anonymním hlasováním vyhrála v kategorii dospělý kraslice číslo 18 od Králů. V dětské kategorii skončila na 3. místě kraslice číslo 14 od Michaely Bothové z 1. B, na 2. místě kraslice číslo 10 od Lukáše Draxlera z 1. A a na 1. místě kraslice číslo 15 od Adély Špalové ze 4. B. Výhercům blahopřejeme a všem přejeme krásné Velikonoce. 

Publikováno

Ponožkový den

Světový den Downova syndromu se každoročně připomíná 21. března.  Tento březnový den byl vybrán jako znamení jedinečnosti ztrojnásobení 21. chromozomu.  Na naší škole si v Ponožkový den dospělí i děti oblékají na každou nohu jinou ponožku. Ponožky patami k sobě totiž vytvoří chromozom X, který mají děti s tímto syndromem navíc. O tomto tématu jsme si ve třídách povídali a taky jsme ponožkovou barevnost vyfotili.

Martina Adamová, třídní učitelka 3.A a Jitka Schmiegerová, třídní učitelka 3.B