Publikováno

Bojujeme proti závislosti na cukru

Od září máme před vchodem do školní jídelny novou vitrínu. Vzali si ji na starosti naši deváťáci a pod vedením své třídní učitelky Nikodymové do ní dávají informace týkající se zdravého stravování. Vedle různých druhů balených nápojů jsou vyrovnané pyramidy z kostek cukru, aby si děti lépe představily množství cukru v nich obsaženém. Pod tímto „patrem“, které  zůstává stejné, doplňují deváťáci další zajímavé informace o zdravém stravování. V těchto dnech je povídání o tucích a o závislosti na cukru. 

Ještě před koncem školního roku proběhne vědomostní kvíz. Děti budou odpovídat na otázky, jejichž odpovědi byly uvedeny ve vitríně v předchozích týdnech. Na osvěžení paměti se tam všechna předešlá témata na chvíli možná ještě vrátí, aby si děti důležité informace o zdravém stravování mohly osvěžit, a do kvízu se pak mohly s chutí zapojit. 

Publikováno

Hodina VV v 2. B

Dnes si žáci 2.B vyzkoušeli novou výtvarnou techniku body painting. Ve dvojicích si vybrali obraz a jejich úkolem bylo schovat ruku do obrazu tak, aby nebyla vidět. Žáci si aktivitu moc užili a někteří vyzkoušeli více obrazů.

Markéta Dvořáková, třídní učitelka 2. B

Publikováno

Masopustní stezka

Za slunného čtvrtečního dne si děti ze 4. oddělení spolu s paní vychovatelkou připravily masopustní stezku pro své spolužáky a kamarády z dalších oddělení školní družiny. Stezka vedla od mostu za tělocvičnou přes Oboru, kde byly rozmístěny kartičky s otázkami, které se týkaly Masopustu. Ke každé správné odpovědi bylo přiřazené písmeno. Na konci stezky děti pak sestavily celé slovo. Než se však všichni na stezku vydali, paní vychovatelky dětem přečetly pár zajímavostí o Masopustu a vysvětlily, co vlastně Masopust znamená. Pak se děti převlékly do kostýmů, nebo si nasadily různé masky, které si předešlé dny vyrobily v družině a mohly vyrazit za dobrodružstvím.

Jelikož máme všechny děti šikovné a dávaly při čtení pozor, věděly správné odpovědi a tak jim sestavení tajenky nedělalo žádný problém. Na konci stezky byla připravená ještě dvě bonusová sportovní stanoviště, která měli třeťáci a čtvrťáci ve své režii. Po příchodu do školy rozdali všem soutěžícím krásnou odměnu.

Renáta Šafářová, vychovatelka 4. oddělení

Publikováno

Dny pro záchranu života

Od pondělí 12. 2. do středy 14. 2. probíhají na naší škole „Dny pro záchranu života“. Programu, který vedou profesionální záchranáři, se zúčastní všechny třídy. Žáci si prakticky vyzkouší, jak ošetřit rány a jak rozpoznat závažnost akutního stavu. Chybět nebude plně vybavený sanitní vůz.

Publikováno

Meteostanice a kvalita ovzduší

V sedmých ročnících jsme si po pololetním finiši dali oddech a pracovali jsme na projektu, který se týkal kvality ovzduší a také počasí. Využili jsme k tomu data, která nám poskytují čidla umístěná na škole. 

Žáci pracovali v týmech, jejichž členy si sami vybrali. Nejprve si prvních deset dní zapisovali hodnoty teplot vždy v určitou denní dobu (každý tým sledoval teplotu v jinou denní dobu). Hodnoty teplot žáci zjišťovali právě z webových stránek školy, kde můžeme sledovat teplotu v uběhlých dvou dnech.

Po pololetním testu pak teprve začala skutečná práce v týmech. Žáci pracovali jak na PC v tabulkovém editoru, tak hezky postaru: s rýsovacími pomůckami a papírem. 

Žáci vytvořili nejen grafy teplot, ale i grafy oxidu uhelnatého, oxidu dusičitého, ozonu a prachových částic. Při této příležitosti zjišťovali i informace o těchto látkách na internetu. 

Výstupem tohoto projektu byla prezentace – každý tým na závěr předstoupil před svou třídou a seznámil ji se svou prací.

Mgr. Ludmila Pudivítrová, třídní učitelka 7. B

Publikováno

Památník Terezín

Jelikož je v sobotu 27. 1. Mezinárodní den památky obětí holocaustu, zapojila se 7.A do projektu Krokus a před školou nám pomalu začaly rašit žluté krokusy. Žluté květy symbolizují oběti jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí. Dnes sedmáci vyrazili do památníku Terezín, aby si tak připomněli nesmyslnost války a uctili památku všech obětí holocaustu.

Blanka Čížková, třídní učitelka 7. A

Publikováno

Chemická olympiáda

Tak jako ve většině předmětů, i v chemii probíhá olympiáda. Také na naší škole se našli hrdinové, kteří zvedli tuto těžkou rukavici, hozenou odborníky z VŠCHT (Vysoká škola chemicko-technologická). Olympiády z přírodovědných předmětů mají specifikum v relativně rozsáhlých požadavcích na realizaci. Účastníci musí udělat praktickou část (3 laboratorní práce) a teoretické úkoly (4 zadání obsahující chemické výpočty). Po splnění těchto požadavků čeká žáky, kteří vydrží, ještě závěrečný test. Řešitelé s nejlepšími výsledky potom postupují do okresního kola, kde se utkají s kolegy z ostatních škol (také z nižších ročníků gymnázii). Držme tedy palce našim odvážným chemikům pro další postup.

Na přiložených snímcích můžete vidět skupinu žáků z 8.ročníku při řešení teoretických problémů.

David Bílek, vyučující  F a metodik přírodovědných předmětů

Publikováno

Králík vs zajíc

Na čtvrtek 11. 1. jsme pro děti do družiny objednali vzdělávací program ,,Králík vs zajíc“ od společnosti ORNITA. Děti se dozvěděly hlavní rozdíly mezi zajícem a králíkem, jak se postupně vyvíjeli a přizpůsobovali životnímu prostředí, jakému nebezpečí musí čelit ve volné přírodě. Samy se mohly přesvědčit o rozdílech, protože paní lektorky s sebou přivezly živá zvířata. To se dětem líbilo nejvíce, mohly si je pohladit a také nakrmit. Program byl velice poutavý a všem se moc líbil. 

Zuzana Fatková, vedoucí vychovatelka školní družiny

Publikováno

Fotosoutěž

Milí žáci, zapojte se do naší fotosoutěže na téma „Lipence a krajina kolem Lipenců“. Fotografie posílejte na e-mail foto@zslipence.cz do 31. 3. 2024. Těšíme se na vaše příspěvky!