>

Připravujeme otevření Knihárny pro veřejnost

15. 2. 2016

Abychom byli přesní, otevření Knihárny připravují naši osmáci. S vervou se zapojili do programu Extra třída a připravují projekt, na jehož konci bude knihovna s kavárnou a hlídacím koutkem pro malé děti, která bude v provozu jednou za dva týdny v prostorách školy. Ale popořádku…

Jak to začalo?

Jste žáci 7., 8. nebo 9. třídy nebo odpovídajícího ročníku gymnázia a hledáte možnost, jak zlepšit místo, kde žijete? Máte dobrý nápad a chuť se do toho pustit? Tak na co čekáte? Tato výzva byla na začátku. Sedmou a devátou třídu příliš nezaujala, ale osmáci dali na konci října hlavy dohromady a začali přemýšlet, co by mohli pro naši obec podniknout. Padaly různé návrhy, děti pod vedením své třídní učitelky diskutovaly a přesvědčovaly se navzájem o životaschopnosti svých nápadů. Aby zjistili poptávku místních obyvatel, provedli v obci dokonce dotazníkové šetření, během kterého oslovovali v různých částech Lipenců své známé a sousedy s prosbou o zodpovězení několika otázek. Z odpovědí místních obyvatel vyplynulo, že v Lipencích není místo, kde by se mohli lidé scházet, posedět u kávy nebo čaje a popovídat si.

Na základě výsledků dotazníkového šetření tedy vybrali jeden z návrhů, přizpůsobili ho „poptávce“ a naplánovali jednotlivé kroky jeho realizace. Projekt nazvali Knihárna v Lipencích, tedy knihovna a kavárna v jednom, a přihlásili jej do programu Extra třída. Pak nezbylo než čekat, jak jejich nápad obstojí před komisí, která přihlášené projekty hodnotí a rozhoduje o přidělení finančních prostředků na jejich realizaci. Na začátku prosince přišla radostná zpráva: Váš projekt byl velmi pozitivně hodnocen a byl podpořen. Gratulujeme a zdravíme celou Vaši extra třídu! Pod vedením třídní učitelky Ludmily Pudivítrové si osmáci rozdělili úkoly a pustili se do práce. Bylo nutné promyslet uspořádání místnosti, kde bude knihárna provozována. Bylo potřeba dokoupit, ale také vyrobit, pár drobností. Do práce se zapojili úplně všichni. V hodinách rodinné výchovy se pod vedením paní učitelky Milady Rehové žáci pustili do šití podsedáků a prostírání, 2 chlapci se chopili šroubováků a smontovali dohromady pc stolek, který pro potřeby Knihárny z přidělených prostředků zakoupili. Bylo zapotřebí provést inventuru žákovské knihovny a navrhnout seznam knížek, které se dokoupí. Vytvořili několik návrhů na plakátek, kterým pozvou lipeneckou veřejnost do své Knihárny…

Plán práce na realizaci projektu a fotografie z jejich průběhu můžete sledovat zde, další fotografie a zprávy o průběhu prací budou postupně přidávány.

Jak bude Knihárna fungovat?

Původní nápad provozovat Knihárnu každý týden jsme našim osmákům rozmluvili. Zdálo se nám, že by to pro ně bylo „velké sousto“. Naší rady uposlechli a pro začátek se dohodli na frekvenci provozu jednou za dva týdny. Nepravidelně by rádi připravili i tematicky laděné workshopy, ten první plánují v čase velikonoc a téma se tedy nabízí – pletení pomlázky…
Knihárna bude provozována v učebně 4.B v prvním patře školní budovy. V zadní části třídy, která bude plnit funkci knihovny, jsou regály s knížkami. Ty budou doplněny o několik desítek nových zajímavých titulů pro veřejnost. V přední části učebny, která bude plnit funkci kavárny, budou lavice uspořádány jako v opravdické kavárně. Atmosféra kavárny bude dotvořena ubrusy, prostíráním a podsedáky, které v těchto dnech děti vyrábějí. Kávu nebo čaj si budou moci ke čtení nebo povídání návštěvníci zakoupit za pár drobných a k tomu jim obsluha z řad žáků osmé třídy nabídne i něco dobrého na zub. Aby si dvě hodiny mohly užít v klidu i maminky malých dětí, bude možné děti „odložit“ do hracího koutku ve vedlejší třídě, kde se o ně pěkně postarají dívky z osmé třídy. K dispozici budou mít děti spoustu her a hraček, které nám zapůjčí školní družina, čas děti budou moci trávit i kreslením a posloucháním pohádek. Maminky se mezitím budou moci začíst do posledního čísla nějakého časopisu nebo do knížky, kterou si vyberou z naší nabídky. Knížky bude možné zapůjčit si i domů.

Slavnostní otevření Knihárny proběhne ve středu 9. března, tedy v týdnu po jarních prázdninách, a potom bude otevřena vždy sudou středu v době od 16 do 18 hodin. Zveme všechny rodiče a přátele naší školy do naší nové Knihárny. Přijďte se podívat, posedět a ocenit tím nadšení dětí, které místo „poflakování se po venku“ dělají něco smysluplného. Vaše přítomnost pro ně bude tou největší odměnou!

Líbí se Vám nápad našich osmáků? Podívejte se sem, kde jsou popsány způsoby, kterými je můžete podpořit. Ať už jim přispějete radou, pomocí nebo symbolickou částkou na jejich odměnu, nebo třeba jen sdílením jejich projektu na facebooku, budou mít velkou radost. Ale tu největší radost budou mít určitě z Vaší návštěvy. Přijměte tedy pozvání a do svého kalendáře ke dni 9. březen si zapište poznámku v 16:00 – Knihárna v ZŠ.

Jitka Krůtová, ředitelka školy