>

Předkládáme pestrou nabídku kroužků se zajímavými novinkami

18. 9. 2018

Každý rok předkládáme našim žákům pestrou nabídku volnočasových aktivit a stejně je tomu i letos. I v tomto roce jsou mezi kroužky i nějaké novinky, letos je ale asi největší novinkou způsob přihlašování…

Novinky mezi kroužky

V nabídce kroužků najdete i letos naše „stálice“ a kroužky nejoblíbenější, najdete tam ale i kroužky nové, které stojí za vyzkoušení. Mezi kroužky, které vedou naši pedagogové a chtěla bych na ně upozornit, je novinkou kroužek určený pro žáky devátých tříd. Klade si za cíl pomoci jim s přípravou závěrečné práce i její prezentace v Power Pointu. To, co by stejně museli dělat, jen systematicky a organizovaně. Další novinkou je fotografický kroužek, který se bude scházet jednou za dva týdny stejně jako oblíbený kroužek kešky. Mezi zajímavé novinky externích kroužků patří kroužek Kutil Junior. Od září příštího roku budeme mít v novém pavilonu moderní dílny a tento předmět postupně budeme zavádět do osnov. Kroužek bude takovou malou „ochutnávkou“, co všechno se dá vyrobit vlastními silami… Některé z kroužků nabízené školou i externími organizacemi (Kroužky) jsou hrazeny z grantů a pro žáky jsou tedy zdarma.

Nový způsob přihlašování

Abychom zjednodušili administrativu, která všeobecně spíše narůstá, zavedli jsme letos přihlašování na kroužky bez papírové přihlášky, tedy on-line. Pokud jste v minulosti využívali služeb externích organizací, není to pro vás nic nového. Prostředí je sice jiné, ale postup bude podobný. Prosíme o trpělivost, případné závady, o kterých nás budete informovat, budeme postupně odstraňovat… Dvě kolegyně, které mají koordinaci kroužků na starosti, budou na vaše dotazy zaslané na adresu krouzky@zslipence.cz reagovat nejpozději do 24 hodin. Věříme, že se nám společně podaří všechny „mouchy“ v novém systému vychytat a příští rok už proběhne vše úplně hladce.

Pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, můžeme připravit tištěnou přihlášku. Podle průzkumu, který jsme před pár lety prováděli, by to ale měly být případy ojedinělé.

Přejeme našim žákům, aby si z nabídky vybrali ten správný kroužek a z jeho návštěv se těšili po celý rok :)

Jitka Krůtová, ředitelka školy