>

Kroužky zahajují svou činnost

01. 10. 2018

V tomto týdnu začínají fungovat volnočasové aktivity. Letos poprvé probíhalo přihlašování do všech kroužků on-line. Děkujeme rodičům za trpělivost při zavádění systému i za informace o problémech. Snažili jsme se je průběžně odstraňovat a věříme, že příští rok už přihlašování poběží „jako po másle“ :)

Platby za kroužky

Zkontrolujte prosím, že jste provedli správně platbu za kroužek, na které jste své dítě přihlásili. Především zkontrolujte variabilní symbol, kterým je šestimístné číslo vygenerované při přihlašování v on-line systému. Pokud jste při platbě použili čtyřmístné identifikační číslo žáka, které používáte k ostatním platbám, systém Vaši platbu nespáruje s přihláškou a budete vedeni jako dlužníci. Ověřte prosím, případně kontaktujte kolegyně na mailu krouzky@zslipence.cz, aby se pokusily ve spolupráci s paní hospodářkou platbu dohledat a spárovaly ji s přihláškou.

Volná místa

V některých kroužcích je už plný stav a není možné žádné další dítě přihlásit. Jsou ale i kroužky, na které se přihlásilo méně zájemců, než je nutné k otevření kroužku. Pokud Vaše dítě ještě nemá vybraný kroužek, zvažte, jestli nevyužít ještě některou z těchto nabídek:
  • Kutil Junior – děti si vyzkouší vyrábět jednoduché výrobky, např. ze dřeva. Příští rok budeme mít v provozu novou učebnu dílen, tento kroužek může být takovou přípravou na hodiny pracovního vyučování v dílnách :)
  • Kostičky – kroužek, na kterém děti staví z lego kostiček podle plánků různé modely
  • Šikovné ruce – na škole máme spoustu šikovných dětí a právě pro ně je určený tento kroužek, v němž budou děti vyrábět různé dekorativní předměty z papíru, přírodních materiálů atd.
  • Závěrečné práce – kroužek určený pro deváťáky, má jim pomoci zpracovat jejich závěrečnou práci a připravit její prezentaci; v rámci kroužku se děti naučí zásady správného formátování ve wordu, přípravu prezentace v Power Pointu i zásady správné prezentace práce před publikem
  • Angličtina s rodilým mluvčím – hodinová lekce i anglická družina, během které si děti naposlouchávají angličtinu nejen ve školních lavicích, ale při různých aktivitách
  • Deskovky, logické hry a hlavolamy (organizátor Intellectus) – trénování logického uvažování zábavnou formou

Pokud se nepřihlásí další zájemci na výše uvedené kroužky, nebudou moci být otevřeny.

Kroužky a družina

Na začátku roku rodiče družinových dětí vyplňovali zápisní lístek, ve kterém specifikovali režim odchodů jejich dětí. Pokud jsou družinové děti přihlášeny do některého z kroužků, je potřeba vyplnit přílohu zápisního lístku, ve které rodiče vyznačí kroužky, na které je dítě přihlášeno. Je to informace pro paní vychovatelky, že mohou dítě vydat lektorovi, který si je před kroužkem vyzvedne. Upozorňujeme, že pokud nebude mít dítě aktualizovaný zápisní lístek do příštího týdne, nebudou moci paní vychovatelky tyto děti na kroužky uvolňovat.

Řešení problémů

V případě, že máte nějaký problém, který souvisí s organizací kroužků, obracejte se prosím na adresu organizátora kroužku, což je škola nebo externí organizátor. V případě kroužků, vedených našimi pedagogy, využijte adresu krouzky@zslipence.cz. Kolegyně, které mají organizaci volnočasových aktivit na starosti, Vám s potížemi pomohou, případně Váš problém předají kompetentní osobě. V případě problémů s kroužky externích organizací se prosím obracejte rovnou na organizátora – mail najdete v rubrice Mimoškolní aktivity – Kroužky.

Protože činnost školy a kroužků se trošku prolíná, upřesňujeme. že škola externím organizacím pouze poskytuje prostory, ale nemůže ručit za obsah kroužků. V případě, že by si např. lektor externí organizace nevyzvedl dítě ze školní družiny (ne vždy je to situace jednoduchá, když si vyzvedává děti z různých oddělení), kontaktujte prosím přímo externí organizaci. Není v našich silách činnost externích lektorů v tomto směru korigovat. Děkujeme za pochopení.

Věříme, že kroužky budou fungovat ke spokojenosti všech stran.

Jitka Krůtová, ředitelka školy