>

Ředitelské volno už tento týden

13. 5. 2019

Na stavbě se okolnosti mění ze dne na den a škola se snaží přizpůsobovat situaci tak, aby stavební firmu v její práci nezdržovala. Dnes jsme se dozvěděli, že po úpravách vestibulu, které byly zahájeny v sobotu, nebude Subterra čekat na předčasný souhlas s užíváním stavby a poslední fáze stavebních úprav bude plynule navazovat na tu současnou. Pro nás to znamená, že ve čtvrtek 16. 5. a v pátek 17. 5. bude ředitelské volno.

Během těchto dvou dnů (a dále během víkendu) proběhnou nejhlučnější a nejprašnější bourací práce. Další dny už bude stavba pokračovat za provozu jen s nejnutnějšími omezeními.

Od pondělí 20. května budou třídy v přízemí před jídelnou uzavřeny, uzavřen bude i zadní (družinový) vchod. Jídelna bude v provozu, ale přístupná bude pouze zvenku (jako při volbách).

Změny ve výuce

1. třída

 • místo své kmenové učebny budou žáci 1. ročníku využívat školní jídelnu,
 • vcházet do školy budou přímo jídelnou,
 • boty a svršky si během výuky budou nechávat v jídelně (nedružinové děti si přezůvky mohou nechávat v jídelně, družinové děti si je budou nosit domů).

2. A

 • místo kmenové třídy budou využívat učebnu 2. B v 1. patře,
 • výuka bude probíhat současně s třídou 2. B podle rozvrhu 2. B (tzn. děti z obou druhých tříd se budou učit jako jedna skupina, výuku povedou dvě paní učitelky ve spolupráci – rozvrh se děti z 2.A dozví nejpozději ve středu),
 • přezouvat a převlékat se budou až před učebnou, boty si nechají pod lavičkou před třídou, svrchní oblečení odloží na ramínko na štendr, který bude ve třídě nebo před ní.

5. třída

 • plánovaná akce Filmová noc se přesouvá na další týden (třídní učitelka bude informovat)

9. třída

 • bude spojena s třídou 7. B v učebně 7. B ve 2. patře,
 • výuka bude probíhat podle provizorního rozvrhu (žáci jej dostanou nejpozději ve středu),
 • žákům budou přiděleny náhradní šatní skříňky v přízemí hlavní budovy.

Ostatní třídy

 • budou používat vchod pro zaměstnance (ke vcházení i vycházení),
 • u vchodu si dobře očistí boty a v nich půjdou až ke své šatní skříňce,
 • po skončení vyučování se u své skříňky přezují a obléknou (bačkory si mohou nechávat ve skříňce) a i s aktovkou odchází vchodem pro zaměstnance,
 • do jídelny budou vcházet zvenku (jako při volbách nebo Knihárně), nebudou se přezouvat, aktovky si budou odkládat na k tomu určeném místě (bude upřesněno) a svršky si nechají u sebe (odloží si je na židli).

Provoz školní družiny

 • ranní družina funguje jako obvykle, vstup zaměstnaneckým vchodem,
 • družina bude využívat dvě učebny v 1. patře, které jsou vybaveny domovním telefonem (učebna 2. B a učebna 4. tříd),
 • paní vychovatelky si převezmou děti od jejich třídních učitelek, na oběd půjdou společně vchodem zvenku,
 • při vyzvedávání dětí z družiny rodiče požádají o vyzvednutí svého dítěte jako obvykle, tzn. u zadního vchodu,
 • poté, co paní vychovatelka potvrdí, že dobře rozuměla jméno dítěte, které má uvolnit, rodič obejde školu a počká na své dítě u vchodu pro zaměstnance,
 • čtvrteční plánovaný výlet do Berouna se ruší.

Kroužky

Kroužky proběhnou ve stejných časech, jen v některých případech bude nutné využít náhradní učebnu. Děti budou informovány.

Pro děti, kterým rodiče nemohou zajistit hlídání, nabízíme v případě dostatečného zájmu provizorní provoz školní družiny (náhradní program mimo budovu). Písemnou přihlášku je nutné odevzdat nejpozději ve středu.

Děkujeme za pochopení.

Jitka Krůtová, ředitelka školy