>

Organizace posledního týdne

28. 6. 2019

Poslední týden školního roku plyne tradičně v upraveném režimu a stejně tomu bude i v roce letošním. Celý týden od 24. do 28. června budou třídní učitelé ve svých třídách a délka výuky bude upravena takto:

Pondělí

Výuka je bez nulté hodiny a bez odpoledního vyučování. 8. a 9. tř. mají do 13:30 hod. (7. hodina se přesouvá na 5. hod.).

Úterý

Výuka je bez odpoledního vyučování. 6. třídy mají do 13:30 hod. (7. hodina se přesouvá na 5. hod.)

Středa a čtvrtek

Žáci mají zkrácené vyučování – 4 vyučovací hodiny (bez nulté hod.). Kvůli plynulému provozu ve školní jídelně budou končit třídy na etapy:
 • 1.-4. třída – ve 12:00 hod.
 • 5.-9. třída – v 11:40 hod.

Během posledního týdne mají třídní učitelé s dětmi naplánované výlety a další program bude:

 • vybírání učebnic (vygumované, zalepené) – v případě výrazného poškození učebnice žák pořídí učebnici novou; nabízíme možnost, že na požádání (rodiče zašlou mail na hospodarka@zslipence.cz) učebnici zakoupí škola a částka bude odečtena ze záloh, poškozenou učebnici dostane žák „na památku“
 • vybírání a archivace žákovských knížek žáků 3.-9. tříd (žáci 1.-2. třídy si nechávají žákovské knížky na památku)
 • uklízení tříd, vyklízení šaten a šatních skříněk (všechny šatní skříňky zůstanou přes prázdniny prázdné a otevřené)
 • vynášení květin na školní zahradu
 • rozdávání učebnic pro příští školní rok

Ve čtvrtek 27. června od 17:00 hodin proběhne na starém hasičském hřišti rozloučení s končícím školním rokem. Více informací v kalendáři…

Školní družina i školní jídelna fungují po tyto dny bez omezení.

Pátek

Pro děti 1.-8. tříd jedna vyučovací hodina, deváťáci se zdrží o trochu déle. Program posledního dne bude následující:
 • 8:00–8:45 – rozdávání vysvědčení v jednotlivých třídách
 • 8:50 – poslední zvonění pro žáky 9. tříd – ostatní spolužáci jim na poslední cestu po škole vytvoří špalír a potom odcházejí domů nebo do školní družiny
 • 8:55 – děti z 1.-7. tříd opouští školu a začínají jim prázdniny
 • 9:00 – slavnostní rozloučení se žáky devátých tříd ve školní jídelně, kterého se zúčastní jako host místostarostka obce, zváni jsou také rodinní příslušníci deváťáků a zájemci z 8. třídy, které takové loučení čeká za rok

Provoz školní družiny
Družina bude v provozu do 12:00 hod.

Provoz školní jídelny
Obědy mají děti hromadně odhlášené, zájemci o poslední oběd si jej musí sami přihlásit. Obědy se vydávají od 11:00 do 12:00 hod. Případný přeplatek ze školní jídelny bude převeden do příštího školního roku, odcházejícím žákům z ostatních tříd a také případným zájemcům bude přeplatek převeden na jejich účet na základě jejich písemné žádosti (e-mailem na jidelna@zslipence.cz).

Zůstatek na zálohách

Zůstatky budou automaticky převedeny na příští školní rok. V případě žáků, kteří ze školy odcházejí, můžeme převést zůstatek na účet sourozence nebo vrátit zpět na účet rodičů. Prosíme o informaci e-mailem (hospodarka@zslipence.cz), jaký způsob vyrovnání preferujete.