úvod > Škola > Školní aktivity > Kalendář akcí

Kalendář akcí

Minulé akce

Uskutečněné akce můžete vyhledat v archivu akcí

Plánované akce

Přehled chystaných akcí můžete sledovat níže chronologicky nebo filtrovat podle měsíce:
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec


22. 5. | Run and Help

I letos se zapojíme do akce Run and Help. Ve středu 22. května zorganizujeme v Lipencích akci, která spojuje sport a charitu. Pod záštitou Konta Bariéry uspořádáme už počtvrté Run and Help, tedy běhání, které pomáhá. Dopoledne budou běhat školkové děti i děti školou povinné a budeme moc rádi, když se k nám odpoledne přidáte i vy. Běhat budeme na fotbalovém hřišti od 15 až do 19 hodin.

Změna v družině: V tento den se děti nebudou z vycházky vracet do školy, výjimečně v tento den družina bude končit na fotbalovém hřišti.

Podívejte se na poděkování za loňský rok od Konta Bariéry. Více informací o letošním běhání najdete na plakátku.

24. 5. | Volby do Evropského parlamentu

V pátek 24. a v sobotu 25. května se v naší škole konají volby do Evropského parlamentu. Aby se jídelna stihla přeměnit na volební místnost, jsme nuceni zkrátit vyučování.

Výuka v pátek 24. května končí:

  • 1.+5.-9. tř. výuka do 11:40 hod.
  • 2.-4. tř. výuka do 12:00 hod.

Školní družina i kroužky jsou v provozu bez omezení.

28. 5. | Školská rada

V úterý 28. května v 16:30 hod. se koná 45. jednání Školské rady.

29. 5. | Fotografování

Ve středu 29. května proběhne fotografování. Žáci se budou fotit po třídách a dle zájmu i ve skupinkách. Prosíme o finanční doplnění účtů záloh, pokud nebude mít žák na účtu potřebný obnos, nemohou mu být fotografie vydány.

Cena:

  • třídní foto 40 Kč
  • skupinové foto 30 Kč pro jednoho (libovolný počet dětí ve skupince; pokud se fotí žák sám, minimální odběr fotografií jsou 3 kusy)
  • z organizačních důvodů jsme omezili počet skupinek pro jednoho žáka na dvě s kamarády + se sourozencem

Částka bude stržena ze záloh na akce. Aktuální stav účtu dítěte Vám na požádání sdělí hospodářka školy.

29. 5. | Knihárna s flétnovým koncertem

Ve středu 29. května od 16:00 do 18:00 hod. bude opět otevřena Knihárna pro veřejnost.
Můžete si půjčit knížku, přečíst nějaký časopis z naší nabídky, zapůjčit si CD. K tomu budete mít k dispozici vodu, kávu a čaj, a vždycky máme připraveno i něco dobrého na zub. Přijďte s námi strávit pár chvil v příjemném prostředí a s příjemnou obsluhou :)

Více informací o projektu najdete v článku…

3. 6. | Školy v přírodě

V týdnech od 3. do 21. června se budou konat školy v přírodě pro všechny třídy kromě 9., která už na své ŠvP byla v září.
Třetí a čtvrté třídy budou mít ŠvP s výukou plavání.
Zde nabízíme přehled všech termínů a míst, kde budeme pobývat. Podrobnější informace k jednotlivým turnusům včas zveřejníme.

1. tř.+2. AB – 17.-21. 6. Sedlec-Prčice, Dvůr Chotětice (Hrd, Mac, Ill, Šaf, Vor)
3. AB – 3.-7. 6. Kořenov, hotel Příchovice (Ada, Řez, Vor)
4. AB – 11.-18. 6. Itálie hotel Majestic (Mut, Zím, Med, Fat)
5. tř.+6. A – 17.-21. 6. Vysoké nad Jizerou, hotel Kramářův zámek (Reh, Dit)
6. B – 16.-21. 6. Nová Ves nad Nisou, pension Maják (Pud, Ull)
7. A – 10.-14. 6. Janské Lázně, penzion Smrčina (Mor, Chyb)
7. B – 17.-21. 6. Harrachov, pension Markéta (Voč, Kov)
8. tř. – 9.-14. 6. Paseky nad Jizerou, penzion Hořensko (Ull, Pud)

5. 6. | Klasifikační rada

Ve středu 5. června se koná klasifikační pedagogická rada, na které se budou hodnotit výsledky žáků a jejich chování za 4. čtvrtletí školního roku.

6. 6. | Škola nanečisto

Ve čtvrtek 6. června bude pro žáky přijaté do 1. ročníku připravena od 17:00 do cca 18:00 hodin Škola nanečisto. Děti si s učiteli budou povídat o tom, jak to ve škole funguje a společně si na školu i zahrají. Nic s sebou si děti nosit nemusí, vše pro ně budeme mít připraveno.

Současně bude probíhat třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, kde se dozví všechny potřebné informace o zahájení i průběhu školního roku, dostanou seznam pomůcek, které budou děti potřebovat, a samozřejmě bude prostor pro dotazy.
Na posledních pár minut budou moci rodiče nahlédnout do třídy, aby viděli svého budoucího školáka ve školní lavici.

26. 6. | Knihárna s kytarovým koncertem

Ve středu 26. června od 16:00 do 18:00 hod. bude opět otevřena Knihárna pro veřejnost.
Můžete si půjčit knížku, přečíst nějaký časopis z naší nabídky, zapůjčit si CD. K tomu budete mít k dispozici vodu, kávu a čaj, a vždycky máme připraveno i něco dobrého na zub. Přijďte s námi strávit pár chvil v příjemném prostředí a s příjemnou obsluhou :)

Více informací o projektu najdete v článku…

28. 6. | Vysvědčení

V pátek 28. června budou žáci dostávat vysvědčení. V 8:45 si vychutnají „poslední zvonění“ žáci devátých tříd, se kterými se pak rozloučí všichni pedagogové ve školní jídelně. Na slavnostní poslední zvonění zveme i rodiče deváťáků a žáky osmé třídy. A potom už všichni hurá na prázdniny…

Školní jídelna bude v provozu. Vařit se bude jeden druh jídla a pouze pro ty, kdo si oběd přihlásí. Automaticky bude totiž v tento den oběd všem dětem odhlášen.
Výdej jídla pro přihlášené bude od 11:00 hodin.

Školní družina bude v provozu do 12:00 hod.

Pozn.: Pokud dítě nebude poslední den školního roku ve škole, může si vysvědčení vyzvednout sourozenec. V ostatních případech si vysvědčení vyzvedne zákonný zástupce v prvním prázdninovém týdnu, event. v dalších termínech, které budou upřesněny na webových stránkách.

1. 7. | Letní prázdniny

Od pondělí 1. července 2019 do pátku 30. srpna 2019 mají děti letní prázdniny. Školní rok 2019/2020 zahájíme v pondělí 2. září 2019.