Kroužky

Pro naše žáky připravujeme každoročně nabídku kroužků pro aktivní trávení volného času. Všechny kroužky probíhají obvykle od října do května, v případě odvolání některých hodin v průběhu roku bývají tyto hodiny nahrazeny v červnu. Není-li uvedeno jinak, dítě na kroužek přihlašujete na celý školní rok

Kroužky jsou organizované ve dvou různých režimech – některé z nich vedou naši pedagogové, jiné jsou vedeny externími organizacemi, se kterými naše škola spolupracuje. Do obou režimů přihlašujete své dítě on-line.

 

V případě nevhodného chování a narušování činnosti kroužku může být žák z kroužku bez náhrady vyloučen.


Školní kroužky

Na kroužky organizované školou se přihlašuje přes klientské centrum. Počítejte prosím s tím, že zakládání účtu a první kroky Vám zaberou trochu času, ale další práce v systému bude už jednoduchá a rychlá. Prosíme tedy o trpělivost. Věříme, že případné problémy v začátcích budou mnohonásobně převáženy výhodami tohoto systému, kterým vyloučíme zbytečnou administrativu.

Pro snazší orientaci v klientském centru jsme pro vás připravili podrobný manuál.

Platbu je možné provést ve dvou splátkách (na každé pololetí zvlášť), nebo najednou na celý školní rok. Platba na celý rok je zvýhodněná. 

 • číslo účtu: 131569379/0800
 • specifický symbol – 6
 • variabilní symbol – bude vygenerován ke každému kroužku zvlášť
 • termín platby: do 5 pracovních dnů od přihlášení

V případě dotazů týkajících se kroužků organizovaných školou, nebo v případě potíží s přihlašováním prosíme pište na krouzky@zslipence.cz.

 

Kroužky, které vedou naši pedagogové:

 

Anglická konverzace (vede pan učitel Fane)

 • pro žáky 2. stupně
 • cena: 1 000 Kč za pololetí, nebo 1 800 Kč za rok
 • termín: úterý 15-16 hod
 • pro malý zájem nebude otevřen 

Dramatický kroužek (vede pan učitel Vayhel)

 • pro žáky 2. stupně
 • cena: 1 000 Kč za pololetí, nebo 1 800 Kč za rok
 • pro malý zájem nebude otevřen

Flétna (vede paní učitelka Morávková)

 • pro žáky z 1. stupně
 • cena: 1 000 Kč za pololetí, nebo 1800 Kč za celý rok
 • termíny byly dohodnuty s přihlášenými žáky 

Keramika (vede paní učitelka Hnilicová)

 • pro žáky 1.-7. tříd 
 • cena: 1 200 Kč za pololetí, nebo 2 200 Kč za celý rok
 • termíny:
  • keramika I pondělí 13-14 hod. v keramické dílně
  • keramika II pondělí 14-15 hod. v keramické dílně
  • keramika III úterý 13-14 hod. v keramické dílně
  • keramika IV úterý 14-15 hod. v keramické dílně

Klub mladých diváků (vede pan učitel Vayhel)

 • pro žáky 7.-9. tříd
 • cena:  350 Kč za tři představení
 • termíny divadelních představení budou upřesněny

 

 

Kroužky zajišťované externími organizacemi

Na kroužky externích organizací se přihlašuje přímo u pořádající agentury a platí se podle jejích pokynů. Škola těmto organizacím poskytuje prostory, veškeré informace o organizaci kroužků jsou ale v režii pořádající agentury. Výjimkou je kroužek Golf a sportovní hry, který se přihlašuje ve stejném režimu, jako kroužky školní, tzn. přes klientské centrum (viz výše). 

 

Bricks4Kidz (kostičky)

 • organizuje: Agentura Dobřichovický domek
 • www.dobrichovickydomek.cz
  • cena: 1650 Kč
  • úterý 13:10–14:10 hod. v učebně 3.B
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Ivana Sedloňová, tel. 774 412 495, e-mail: Ivanasedlonova@seznam.cz

Florbal

 • organizuje: Olymp Florbal
 • www.olympflorbal.cz
  • pro 1.-5. třídu – pondělí 15-16 hod. v tělocvičně
  • cena 1 050 Kč za pololetí
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Tomáš Staněk, tel. 734 601 082, e-mail: stanek@olympflorbal.cz

Gymnastika

 • organizuje: Gymnastika pro děti
 • www.gymnastikaprodeti.org
  • pro 1.-5. třídu – pátek 15-16 hod. v tělocvičně
  • cena 2 100 Kč za pololetí
  • přihlašování: on line
  • více informací: Aneta Košvancová, tel. 739 970 279, e-mail: info@gymnastikaprodeti.org

Golf a sportovní hry

 • organizuje: Prague City Golf Academy
 • www.praguecitygolf.cz
  • úterý 14-15 v tělocvičně
  • cena 1200 Kč za pololetí
  • přihlašování on-line
  • více informací: Bedřich Petráň, tel. 721 028 909, e-mail: bedrich.petran@pcgacademy.cz
  • pro malý zájem nebyl kroužek otevřen

Kriket

 • organizuje: Kriketová akademie
 • www.kriketovaakademie.com
  • pro 3.-5. třídu – středa 13:50–14:50 hod. v tělocvičně
  • pro 6.-9. třídu – středa 15-16 hod. v tělocvičně
  • cena 1 100 Kč za rok
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Renata Pearce, tel. 737 918 129, e-mail: renata@kriketovaakademie.com

Kutil Junior

 • organizuje: Kutil Junior
 • www.kutiljunior.cz
  • pro 1.-5. třídu – úterý 16:15–17:15 hod. ve školní dílně
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Šárka Poláčková, tel. 602 258 820, e-mail: info@kutiljunior.cz

Robotika pro děti

 • organizuje: Robokids
 • www.robokids.cz
  • pro 1.-3. třídu – úterý 14:00–15:30 hod. v učebně 3.A
  • pro 4.-6. třídu – úterý 16:15–17:45 hod. v učebně 3.A
  • cena 3000 Kč za 1. pololetí, 2000 Kč za 2. pololetí
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Ladislav Zahrádka, tel. 720 226 359, e-mail: info@robokids.cz